Ad Gerrits

Zelfstandig informatiearchitect en als strategisch adviseur informatie bij de gemeente Nijmegen