Arjan Spruijt

Portret Arjan Spruijt
Slimme Duurzame verstedelijking bij het ministerie van IenW, bestuurslid externe betrekkingen bij FUTUR en bestuurslid Jong ECP