Elja Daae

Beleidscoördinator AI en Algoritmen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties