zoeken binnen de website

Alle blogs van Gerard van Oortmerssen

Innovatieparadox

door: Gerard van Oortmerssen, 15 april 2013

Innovatief zijn betekent niet wachten op standaard producten en hoge kosten op de koop toe nemen. Het risico is dat de ontwikkeling lang duurt en wordt ingehaald door de markt.

lees meer

Europa, ons dorp en iBestuur

door: Gerard van Oortmerssen, 11 februari 2013

De discussie over Europa gaat over geld naar de Grieken of geld naar koeien, maar ontbeert een integrale visie op het bestuursconcept dat past bij het digitale netwerktijdperk.

lees meer

Van publieke opinie naar publiek debat

door: Gerard van Oortmerssen, 20 december 2012

ICT verandert de onderlinge verhoudingen tussen burgers, volksvertegenwoordigers en regering. Misschien moeten onze politieke instituties wel volledig op de schop.

lees meer

Bruggen slaan met ICT

door: Gerard van Oortmerssen, 5 november 2012

VVD en PvdA zeggen in het regeerakkoord dat ze een onverwoestbaar geloof in de toekomst hebben. Maar hoe ziet die toekomst er dan uit?

lees meer

Kiezen met social media

door: Gerard van Oortmerssen, 19 september 2012

Tijdens de toespraak van Barack Obama werden er 53.000 tweets per seconde verstuurd. We hebben nieuwe tools nodig, die ‘instant’ analyse mogelijk maken.

lees meer

HNW moet nog beginnen

door: Gerard van Oortmerssen, 5 september 2012

Het Nieuwe Werken kunnen we niet even invoeren via een eenmalig programma. De technologie drijft de verandering, maar of die effectief wordt benut, bepalen mensen en organisatie.

lees meer

iBestuur in Afrika

door: Gerard van Oortmerssen, 5 juli 2012

Een land als Zambia ligt ver achter op Nederland waar het iBestuur betreft, maar in de gezondheidszorg van Zambia is wel het EPD ingevoerd!

lees meer

ICT-revolutie in het onderwijs

door: Gerard van Oortmerssen, 24 mei 2012

Gezien het belang van ICT voor de maatschappij zou je verwachten dat het ministerie van OCW volop bezig is het onderwijs klaar te maken voor het digitale tijdperk. Niets is minder waar.

lees meer