zoeken binnen de website

Jan Willem BoissevainJan Willem Boissevain is senior account executive bij softwareleverancier Pegasystems, lid van de commissies digitale overheid en integriteit van brancheorganisatie Nederland ICT en docent leveranciersmanagement en integriteit – blogt sinds 2012 voor iBestuur.

“Vraag aan Google: Wat kost onze overheid? Het teleurstellende antwoord luidt: Falende ICT kost de overheid miljarden. Mijn wedervraag is dan: Wat zou onze overheid kosten zonder ICT? Ik vermoed het vijfvoudige van de huidige overheidskosten. Een digitale overheid vermindert regeldruk en verhoogt kwaliteit en effciency. Laten overheid en ICT-bedrijven elkaar vasthouden om de grote uitdagingen op digitaal gebied aan te gaan.”

Alle blogs van Jan Willem Boissevain

De sleutel voor toekomstbestendige ICT

door: Jan Willem Boissevain, 19 december 2022

Bij de overheid gaat meer dan 40 procent binnen 3 jaar met pensioen. Binnen 5 jaar is de uitstroom van oudere medewerkers bijna 60 procent, waarvan de grootste groep de ICT-professionals betreft. Waardevolle ICT-kennis en -ervaring verlaat in korte tijd de overheid. Maak de informatievoorziening toekomstbestendig!

lees meer

Warme overdracht in publieke dienstverlening

door: Jan Willem Boissevain, 11 juli 2022

Tijdens de ‘Dag van de Publieke Dienstverlening’ gingen Kamerleden met uitvoeringsorganisaties en beleidsambtenaren in gesprek om te kijken hoe de publieke dienstverlening verbeterd kan worden. Aan de vooravond presenteerden UWV en SVB hun knelpuntenbrieven. Die knelpunten zijn concreet beschreven, maar de oplossingen bieden nog weinig perspectief.

lees meer

Maatwerkplaats

door: Jan Willem Boissevain, 23 mei 2022

“De overheid moet allereerst het werk goed doen. Steeds vaker horen we dat de overheid dan meer maatwerk moet bieden. Maar maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid.” Schrijft de Nationale Ombudsman in haar jaarverslag ‘De burger kan niet wachten’. De ombudsman roept op beleid en uitvoering te ontwerpen vanuit het perspectief van de burger.

lees meer

Klanten, burgers en cliënten

door: Jan Willem Boissevain, 20 april 2022

Een klant betaalt voor de geleverde producten of diensten, heeft keuzevrijheid en kan de winkel uitlopen als het product of de dienst niet bevalt. Zo werkt dat binnen de markt, maar niet bij overheid. De overheid heeft burgers en die hebben rechten en plichten. Toch spreken overheidsorganisaties vaak over hun klanten.

lees meer

Tentoonstelling van nationale ICT-bedrijven

door: Jan Willem Boissevain, 2 februari 2022

In de vorige eeuw waren we er trots op om voor ICT-bedrijven zoals Volmac, BSO en CMG te mogen werken. Ze zijn opgeslokt door buitenlandse ICT-reuzen, maar de herinnering blijft. Eind vorig jaar publiceerde BZK een tentoonstelling over het informatiseringsbeleid van de overheid. Misschien wordt het zo langzamerhand ook tijd voor een tentoonstelling van nationale ICT-bedrijven.

lees meer

Nieuw elan in digitalisering

door: Jan Willem Boissevain, 22 december 2021

De digitaliseringsparagraaf suggereert een gecoördineerde aanpak op het gebied van digitalisering. Dat wordt nog een hele opgave, want het beleidsterrein is verdeeld over meerdere ministeries. Bovenal ben ik nieuwsgiering wie de coalitie daarvoor naar voren schuift. Wordt het weer een politicus of een cyberexpert die nieuw elan toevoegt door de uitdagingen in Europees verband aan te gaan?

lees meer

Rechtszekerheid of privacy?

door: Jan Willem Boissevain, 26 oktober 2021

Als waarborging van de rechtszekerheid conflicteert met bescherming van onze privacy, wat weegt dan het zwaarst? Die vraag lijkt nu centraal te staan in de discussie over de toekomst van ons Handelsregister. In dat register staan alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven. Die gegevens moeten openbaar zijn, zodat je te weten kunt komen met wie je zakendoet en wie er bevoegd is.

lees meer

Brede consultatie datavisie Handelsregister

door: Jan Willem Boissevain, 14 september 2021

We zijn nog steeds niet verlost van de nadelige gevolgen van de openbaarheid van de contactinformatie bij het KvK. Vooruitlopend op de beleidsnota naar aanleiding van de brede consultatie over de datavisie van het Handelsregister, wil ik alvast mijn advies geven: Scherm het anoniem opvragen van contactinformatie af en geef de zzp’er (online) inzage wie wanneer zijn/haar gegevens opvraagt of raadpleegt.

lees meer

Naar een wendbare overheid

door: Jan Willem Boissevain, 19 juli 2021

Alertheid op de omgeving maakt dat een zwerm als geheel reageert en gelijktijdig kan wenden bij verandering of dreigend gevaar. Organisaties, die gebaseerd zijn op top-down sturing, systemen en regels, zijn daar niet toe in staat. We hebben een wendbare overheid nodig die beleid en uitvoering tijdig kan bijsturen en inspelen op individuele behoeften van burgers.

lees meer

Integriteit in de praktijk; ICT-bedrijven zijn voorzichtiger

door: Jan Willem Boissevain, 17 juni 2021

Vorige maand herhaalden we de enquête die we zeven jaar geleden uitzetten over integriteit een interessante verschuiving zien: mensen werkzaam bij ICT-bedrijven en zelfstandigen zijn voorzichtiger geworden.Mensen werkzaam bij ICT-bedrijven en zelfstandigen zijn voorzichtiger geworden. Respondenten vanuit de overheid zijn ten opzichte van zeven jaar geleden bereid meer risico te nemen.

lees meer

Brug tussen beleid en balie

door: Jan Willem Boissevain, 7 april 2021

Burgers zitten volgens de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties geregeld “klem tussen balie en beleid” en worden vermalen in de machinerie van de overheidsbureaucratie. De systeemwereld en de leefwereld moeten meer in balans komen. Het gaat nu mis bij de overdracht van beleid naar uitvoering en van uitvoering naar het publiek.

lees meer

Lekken dichten

door: Jan Willem Boissevain, 10 maart 2021

Laat jij je op Corona testen als je het risico loopt dat jouw persoonlijke en medische gegevens kunnen worden verhandeld? Die vraag stelde ik in mijn Twitter netwerk. Ja, zegt 48 procent. Die groep is bereid het risico te nemen. Daar staat een afwijzende meerderheid van 52 procent tegenover die eerst zekerheid wil hebben. Het datalek bij de GGD heeft overduidelijk het vertrouwen geschaad. Dat vraagt om structurele maatregelen om het vertrouwen te herwinnen.

lees meer

Gehackt door gemakzucht

door: Jan Willem Boissevain, 26 januari 2021

In 2018 werden volgens beveiligingsbedrijf Symantec 3,3 miljoen Nederlanders slachtoffer van cybercriminaliteit. De zwakke plekken waar criminelen toeslaan, ontstaan vaak door gemakzucht, concludeert Modderkolk in zijn boek ‘Het is oorlog maar niemand die het ziet. Ondertussen gaan cybercriminelen steeds gerichter te werk.

lees meer

Wil je klant of product zijn?

door: Jan Willem Boissevain, 7 december 2020

In hoeverre ben je bereid 1 euro per maand te betalen voor een privacyvriendelijke en reclamevrije sociale media app?

lees meer

Digitale cocaïne 

door: Jan Willem Boissevain, 17 november 2020

In de beginjaren was social media nog echt sociaal. Inmiddels is het een bedrijfstak die ons verslaafd wil maken én houden.

lees meer

Corona-innovaties

door: Jan Willem Boissevain, 7 oktober 2020

Is de huidige coronapandemie, net als tijdens de SARS-epidemie van 2003, een stimulans om te innoveren? Het lijkt erop.

lees meer

Coronamarathon

door: Jan Willem Boissevain, 2 september 2020

Als we de informatie over corona minder versnipperd en eenvoudiger kunnen uitwisselen, kan iedereen bijdragen.

lees meer

Virtueel actief

door: Jan Willem Boissevain, 15 juni 2020

Terwijl in de afgelopen tijd onze fysieke bewegingsvrijheid werd beperkt, bloeide in korte tijd een nieuwe virtuele wereld op.

lees meer

Zeilen op de wind van gisteren

door: Jan Willem Boissevain, 26 mei 2020

In deze coronatijd is het verzamelen van contactinformatie van groot belang. Hoe kunnen QR-codes daar een rol in spelen?

lees meer

Digitaal is het nieuwe normaal

door: Jan Willem Boissevain, 29 april 2020

De lockdown levert ook verrassingen op. Thuis Milaan-San Remo fietsen, onder het genot van de Matthäus-Passion.

lees meer

Coronaprivacy

door: Jan Willem Boissevain, 15 april 2020

We kunnen in deze coronatijd levens redden door locatiegegevens te delen met de overheid. Wat houdt ons tegen?

lees meer

Meer coronadata

door: Jan Willem Boissevain, 31 maart 2020

Data spelen in de coronacrisis een belangrijke rol, met name bij monitoring. Wat is daarbij de rol van publieke apps?

lees meer

Ducktapers

door: Jan Willem Boissevain, 13 maart 2020

Medewerkers schakelen dagelijks meer dan 1100 keer tussen 35 kritische bedrijfsapplicaties. Is dat vooruitgang?

lees meer

Next Generation Internet

door: Jan Willem Boissevain, 7 februari 2020

Marktpartijen zien internetgebruikers steeds vaker als product. Biedt een Europees initiatief uitkomst?

lees meer

Op naar een vitaal 2020

door: Jan Willem Boissevain, 7 januari 2020

Kunnen wij onze gezondheidsdata toevertrouwen aan een zorgverzekeraar? Ook niet in ruil voor een beloning?

lees meer

ICT treft geen blaam

door: Jan Willem Boissevain, 17 december 2019

Je krijgt de indruk dat het een grote chaos is met de ICT van de overheid, maar dat strookt niet met de werkelijkheid.

lees meer

Stop ICT-projecten

door: Jan Willem Boissevain, 3 december 2019

ICT-projecten bij de overheid willen nog wel eens falen, ziet ook het BIT. Is er dan in 25 jaar tijd niets veranderd?

lees meer

Kracht van een klacht

door: Jan Willem Boissevain, 27 september 2019

Organisaties (bedrijven én overheid) zouden klachten moeten koesteren. Klagers leveren namelijk gratis feedback.

lees meer

Vertrouwen in AI

door: Jan Willem Boissevain, 15 augustus 2019

Bedrijven gebruiken vaak AI voor één-op-één marketing, maar het vertrouwen van de consument in AI is nog niet groot.

lees meer

Grenzeloze klantreis

door: Jan Willem Boissevain, 1 juli 2019

De digitale klantreis van publieke dienstverleners laat nog wel eens te wensen over. Nee, dan populaire webshops!

lees meer

Digitale EHBO

door: Jan Willem Boissevain, 18 februari 2019

Wie redt de slachtoffers op de digitale snelweg? Het wordt tijd voor een digitale wegenwacht die burgers in nood écht helpt.

lees meer

Legacy is tikkende tijdbom

door: Jan Willem Boissevain, 1 februari 2019

Het gros van de ICT-budgetten in de publieke sector gaat op aan het in standhouden van legacy. Is er een oplossing?

lees meer

Overheid en aanbestedingen

door: Jan Willem Boissevain, 19 december 2018

ICT-leveranciers die zaken doen met private bedrijven en overheden ervaren een stevig verschil bij de aanbesteding.

lees meer

Robothanden aan het bed

door: Jan Willem Boissevain, 28 november 2018

De discussie over robotisering wordt nog overwegend gedomineerd door de gedachte dat robots onze banen gaan innemen. Die gedachte is onterecht, want het is niet óf óf, maar én én.

lees meer

In gesprek met een robot

door: Jan Willem Boissevain, 19 november 2018

Organisaties gebruiken in toenemende mate AI om klantervaring te verbeteren. Zij doen dit in de overtuiging dat dit het belang van klanten en de eigen organisatie dient.

lees meer

Digitale pottenkijkers

door: Jan Willem Boissevain, 13 november 2018

Wat wij in de openbare ruimte nog ontoelaatbaar vinden is in de digitale wereld allang realiteit. Al onze stappen op het internet worden in de gaten gehouden, maar er is iets tegen te doen.

lees meer

Privacy inleveren voor korting

door: Jan Willem Boissevain, 29 oktober 2018

Als de verzekeraars hun aanbod van rijstijlverzekeringen afstemmen op beloning voor de klant, dan zullen de meeste automobilisten bereid zijn om hun rijgedragdata te delen.

lees meer

AVG in de praktijk

door: Jan Willem Boissevain, 10 oktober 2018

De AVG mag dan nu wel van kracht zijn, maar het lijkt er op dat veel organisaties die AVG als een bedreiging zien die met een beschermingswal op afstand moet worden gehouden.

lees meer

Robots nemen de wereld niet over

door: Jan Willem Boissevain, 14 september 2018

We leven in een tijd waarin sciencefiction werkelijkheid wordt, maar robots zijn en blijven hulpmiddelen en zullen altijd ondergeschikt blijven aan mensen.

lees meer

Afgewezen door een robot

door: Jan Willem Boissevain, 29 augustus 2018

Werving en selectie van personeel was hoofdzakelijk mensenwerk, maar nieuwe technologieën nemen veel taken over. Accepteren we dat robots beslissen wie welke baan krijgt?

lees meer

Robot neemt het stuur over

door: Jan Willem Boissevain, 26 juli 2018

Als het gaat om ethische dilemma’s zegt een meerderheid zichzelf op te offeren bij de keuze tussen overstekende mensen op het zebrapad of het betonblok. Zou het echt?

lees meer

Computer Says No!

door: Jan Willem Boissevain, 5 juli 2018

De voortschrijding van de technologie brengt ethische dillema’s met zich mee. Waar trek je de grens? Of accepteer je het als iets waar je verder geen invloed op hebt?

lees meer

Leading by example

door: Jan Willem Boissevain, 11 juni 2018

Leiders overtuigen door zelf het goede voorbeeld te geven. Zij winnen vertrouwen door goed voorbeeldgedrag. Zelfs als het gaat om het opruimen van gemorste koffie.

lees meer

Behoorlijk goede privacy

door: Jan Willem Boissevain, 14 mei 2018

PGP-versleuteling staat voor Pretty Good Privacy. Maar hoeveel is die term nog waard? De jacht op encryptiesleutels lijkt geopend en inmiddels biedt PGP-beveiliging geen volledige garantie meer.

lees meer

Orwells 1984 nabij

door: Jan Willem Boissevain, 18 april 2018

Op een zwarte lijst geplaatst worden omdat je door rood loopt of omdat je niet de juiste websites bezoekt? In China kan het en ook andere landen zien de potentie van gezichtsherkenning.

lees meer

Een systeem leeft niet

door: Jan Willem Boissevain, 4 april 2018

Het perspectief van de burger moet geborgd worden in alles wat de overheid doet. Dat betekent minder vanuit het systeem denken en meer de burger als uitgangspunt nemen.

lees meer

Continue gezondheidsmonitor

door: Jan Willem Boissevain, 6 maart 2018

Tech- en platformbedrijven zetten vol in op het medische domein. Willen we dat? Moeten we privacy inruilen voor proactieve zorg op basis van 7 × 24 uurs monitoring?

lees meer

Hengelen naar jouw data

door: Jan Willem Boissevain, 6 februari 2018

Mensen lokken met goedkope entreekaarten in ruil voor jouw adresgegevens en je vervolgens bestoken met ongewenste reclame. Is dat geoorloofd?

lees meer

Pijnlijke rekenfouten

door: Jan Willem Boissevain, 22 januari 2018

Wat hebben marsmissies, premier Rutte en de gemeente Amsterdam gemeen? Allen vielen ten prooi aan knullige fouten die voorkomen hadden moeten worden.

lees meer

Transparante robotadviseur

door: Jan Willem Boissevain, 11 december 2017

Robots kunnen veel taken van de mens overnemen en beïnvloeden ons gedrag zonder dat wij ons daar bewust van zijn. Maar helemaal ‘waterdicht’ zijn de robots nog niet.

lees meer

Inpakken en vernieuwen

door: Jan Willem Boissevain, 6 november 2017

Het is lastig opereren in het bestuurlijke krachtenveld van de overheid met al die belangen. Toch is er uiteindelijk één belang dat hen bindt: het klantbelang.

lees meer

Boulevard of Broken Dreams

door: Jan Willem Boissevain, 2 oktober 2017

Overheid en commerciële ICT-bedrijven: het is niet echt een gelukkig huwelijk. Toch hebben beide partijen elkaar nodig. Hoe is het wederzijds vertrouwen te herstellen?

lees meer

Nudge de overheid

door: Jan Willem Boissevain, 6 september 2017

Nudging, het geven van een subtiel duwtje bij burgers in de goede richting, heeft ook de overheid bereikt. In hoeverre kan het ook daar helpen richting meer transparantie?

lees meer

Moderne tijden

door: Jan Willem Boissevain, 9 augustus 2017

In onze moderne tijden verschuift het zwaartepunt in de richting van de systeemwereld. Maar of mensen die systeemwereld ook altijd begrijpen?

lees meer

Klantbelang

door: Jan Willem Boissevain, 10 juli 2017

De overheid slaagt er al meer dan tien jaar niet in om persoonsgegevens van de bevolking te digitaliseren. Zij zou veel kunnen leren van de banken.

lees meer

Transparency by Design

door: Jan Willem Boissevain, 26 juni 2017

Een open overheid vereist een cultuur- en systeemverandering. Dit kan door transparantie in te bouwen tijdens de ontwerpfase van processen en systemen.

lees meer

Goed opdrachtgeverschap

door: Jan Willem Boissevain, 29 mei 2017

De fysieke infrastructuur als voorbeeld voor opdrachtgevers voor digitale projecten. Rijkswaterstaat investeert in verbetering van de marktrelaties.

lees meer

Digitale Overheid Waarmaken

door: Jan Willem Boissevain, 4 mei 2017

Als de toegelaten snelheid wordt gekoppeld aan een snelheidsbegrenzer worden boetes, uitvoeringsorganisatie en digitaal loket in één klap overbodig.

lees meer

Niet verleiden maar verplichten

door: Jan Willem Boissevain, 19 april 2017

Vlakbij het paleis Huis ten Bosch kwam een gloednieuwe brug voor eekhoorns. Via de brug kunnen de knaagdiertjes veilig de drukke Benoordenhoutseweg oversteken.

lees meer

Prestatie-indicator wordt doel

door: Jan Willem Boissevain, 27 maart 2017

Organisaties meten veelvuldig prestaties, maar als wij ons laten leiden door ‘meten is weten’ zullen wij nooit meer weten dan wij meten.

lees meer

Gedigitaliseerd vertrouwen

door: Jan Willem Boissevain, 1 maart 2017

Burgers vertrouwen de politiek niet en de overheid vertrouwt de burgers niet. Als we elkaar niet meer vertrouwen, kan blockchain het onderlinge vertrouwen dan digitaliseren?

lees meer

Negen miljard besparen door vernieuwing

door: Jan Willem Boissevain, 9 februari 2017

Bij de vorige verkiezingen kregen politici een handreiking om 9 miljard euro te besparen zonder verschraling. Daar is eigenlijk niets mee gebeurd.

lees meer

Mensen leren, overheid en bedrijven niet

door: Jan Willem Boissevain, 17 januari 2017

Politiek, overheid en bedrijfsleven tonen weinig lerend vermogen als het gaat om de ICT van de Nederlandse overheid.

lees meer

Succesvolle mislukkingen

door: Jan Willem Boissevain, 21 december 2016

Onze overheid beschikt over meer herstelvermogen dan we denken. Ze zou er alleen iets opener en transparanter over moeten zijn.

lees meer

Nieuwe manieren van inloggen

door: Jan Willem Boissevain, 29 november 2016

Nog altijd de techniek en niet de gebruiker centraal staat in de dienstverlening. Een ervaring met TenderNed en Digidentity illustreert dat op pijnlijke wijze.

lees meer

Gemeentesoftwaremarkt werkt niet

door: Jan Willem Boissevain, 1 november 2016

De gemeentelijke IT is verouderd, onsamenhangend en inflexibel. Een gezamenlijke basisvoorziening – voor betere én goedkopere dienstverlening – is nodig.

lees meer

Kies standaard technologie

door: Jan Willem Boissevain, 6 oktober 2016

Software die standaard in de markt verkrijgbaar is ga je niet zelf ontwikkelen. Dan kies je uiteraard voor bewezen technologie. Onze overheid kiest veelvuldig doelbewust voor maatwerk.

lees meer

Goed, snel en goedkoop kan wél

door: Jan Willem Boissevain, 6 september 2016

Kwaliteit moet altijd de dominante sturingsvariabele zijn. Maar juist die variabele ontbreekt nog steeds in alle rapportages: wat is het effect?

lees meer

Nieuwe banen

door: Jan Willem Boissevain, 25 juli 2016

UWV verwacht een groot tekort aan ICT-deskundigen. Het wordt tijd om in Europa iets te doen aan de scheefgroei in vraag en aanbod van ICT’ers.

lees meer

Aanbestedingsregels knellen niet

door: Jan Willem Boissevain, 1 juli 2016

Niet de aanbestedingsregels zelf knellen, maar de wijze waarop ze worden toegepast. De verhouding tussen overheid en leveranciers kan worden genormaliseerd.

lees meer

Oplossing zoekt een probleem

door: Jan Willem Boissevain, 6 juni 2016

Technologische innovaties zijn veelbelovend. VR en IoT staan in de startblokken. Maar wat is de maatschappelijke relevantie?

lees meer

Achterdeurtje is ongewenst

door: Jan Willem Boissevain, 9 mei 2016

Als ontwikkelaars een achterdeurtje inbouwen zullen ook criminelen en sjoemelende bedrijven jacht maken op toegang tot onze systemen.

lees meer

Overbodige Onpersoonlijke Internetpagina

door: Jan Willem Boissevain, 13 april 2016

MijnOverheid is nog steeds niet persoonlijk, relevant en waardevol. Van de ambities uit 2006 is maar weinig terechtgekomen.

lees meer

Disruptieve overheid

door: Jan Willem Boissevain, 5 april 2016

Nieuwkomers in de digitale economie winnen het op transparantie, efficiency en keuzevrijheid. De overheid scoort slecht op die drie factoren.

lees meer

Denken vanuit de burger

door: Jan Willem Boissevain, 16 maart 2016

Twintig jaar na de start van Overheidsloket 2000 lijkt de ontwikkeling van de eOverheid nog steeds op de processie van Echternach.

lees meer

iOverheid kent geen grenzen

door: Jan Willem Boissevain, 22 februari 2016

Het WRR-rapport iOverheid logt al vijf jaar in een bureaula. De wereld van verbonden systemen en informatieprocessen blijft ondertussen groeien.

lees meer

Ambtenaar staat nog centraal

door: Jan Willem Boissevain, 2 februari 2016

De overheid zou moeten leren van digitalisering in de bankensector. Zo kunnen ze onpersoonlijke communicatie persoonlijk, relevant en waardevol maken.

lees meer

Openbare aanbesteding is perverse prikkel

door: Jan Willem Boissevain, 5 januari 2016

De aanschaf van ICT door de overheid volgt een weinig rationeel traject. Het beste product komt niet boven drijven, falen wordt niet bestraft en prestaties niet beloond.

lees meer

Overheidsproject is als een mammoettanker

door: Jan Willem Boissevain, 8 december 2015

Bij overheidsprojecten gaat het vaak mis bij de overdracht van beleid naar uitvoering en van uitvoering naar het publiek. Werk.nl van UWV is een pijnlijk voorbeeld.

lees meer

Waarde voor de samenleving

door: Jan Willem Boissevain, 25 november 2015

Wie in Engeland hulp zoekt bij problemen met huis, werk of geld kan terecht bij het Citizens Advice Bureau. Wanneer gaat hier de overheid het de burger makkelijk maken?

lees meer

Acteren als één Overheid

door: Jan Willem Boissevain, 3 november 2015

Volgens NRC en Reporter is meer dan de helft van de gemeenten ontevreden over hun softwareleverancier. Maar ze moeten gewoon meer oplossingen delen.

lees meer

Oogkleppeninkoop

door: Jan Willem Boissevain, 8 oktober 2015

Overheidsaanbestedingen leiden tot zinloze geldverspilling. De overheid moet zich niet zo afzonderen van de markt; de detailleringsdrang en juridificering moeten stoppen.

lees meer

Droomrede

door: Jan Willem Boissevain, 16 september 2015

Leden van de Staten-Generaal, Het land heeft behoefte aan een paradigmaverschuiving. Een netwerksamenleving waarin burgers beleid maken.

lees meer

Happy Flow

door: Jan Willem Boissevain, 20 augustus 2015

Helaas wordt bij digitalisering verzuimd de oude processen te herzien. Burgers komen daardoor in de problemen bij complexere vragen. Dat kan beter.

lees meer

Zo worden wij allemaal fraudeurs

door: Jan Willem Boissevain, 13 juli 2015

Het aantal regels waaraan burgers zijn onderworpen wordt niet bepaald minder, ook niet in de participatiemaatschappij. Vooral de kwetsbaren worden zo maar al te makkelijk fraudeurs.

lees meer

Best Value Website

door: Jan Willem Boissevain, 11 juni 2015

De provincie Noord-Holland wil haar website vernieuwen en buiten de deur laten beheren. De aanbesteding lijkt vooral een experiment met Best Value Procurement.

lees meer

Een beetje integer bestaat wel

door: Jan Willem Boissevain, 6 mei 2015

Integriteit is vooral ethisch verantwoord handelen. In het schemergebied voelt eenieder wel aan waar de grens ligt. Bepalend is of je bereid bent tot volledige transparantie.

lees meer

Imagoproblemen

door: Jan Willem Boissevain, 16 april 2015

De ICT-sector heeft net zo’n imagoprobleem als de financiële sector. Men vindt elkaar zakkenvullers of incompetent. Er moet een cultuur komen waarin meer informatie wordt gedeeld.

lees meer

Terug naar de zaak

door: Jan Willem Boissevain, 8 maart 2015

Logica brengt je van A naar B, maar bij medialogica gaat het uitsluitend om de beeldvorming. Zo ook bij de Zembla-uitzending over omkoping in de ICT-sector en bij de problemen met de PGB’s.

lees meer

Stop de spreadsheetmanager

door: Jan Willem Boissevain, 18 februari 2015

De alomtegenwoordige spreadsheetmanager creëert een eigen werkelijkheid en stuurt op cijfertjes, ook binnen de overheid. Het wordt tijd voor managers die ruimte bieden.

lees meer

Verleiding van de snoeppot

door: Jan Willem Boissevain, 28 januari 2015

Wat hebben zij gemeen: zichzelf verrijkende bankiers, megalomane bestuurders, frauderende medewerkers, ruimhartig declarerende politici en collaborerende accountants?

lees meer

Connected of disconnected

door: Jan Willem Boissevain, 6 januari 2015

Digitale technologie zal traditionele producten en diensten gaan veranderen. Je kunt dit bestrijden, zoals de roep van de taxibranche om Uber te verbieden. Je kunt het ook omarmen.

lees meer

Dienstverlening draait om mensen

door: Jan Willem Boissevain, 10 december 2014

De ambtenaar biedt standaard excuses aan en meldt dat het allemaal goed zal komen. Met het versturen van de brief zit zijn werk er op. Het proces van de gemeente wordt afgesloten.

lees meer

Symptomen bestrijden of..

door: Jan Willem Boissevain, 11 november 2014

Als de minister de oorzaken van de ICT-problemen gaat aanpakken, en daarvoor alsnog een Deltaplan ICT oplevert, blijft ons een parlementaire enquête over pakweg zeven jaar bespaard.

lees meer

Het gelijk van Elias

door: Jan Willem Boissevain, 27 oktober 2014

De wijze waarop de commissie haar werk heeft gedaan dwingt respect af. En voor wie nog twijfelde aan de bevindingen: de actualiteit van de laatste weken vormt het levend bewijs.

lees meer

Digitaal geheugenverlies

door: Jan Willem Boissevain, 26 september 2014

In de afgelopen twintig jaar hebben we veel waardevolle informatie op het internet gepubliceerd. Met hetzelfde gemak hebben wij die informatie weer vernietigd.

lees meer

Kodak-moment in het verschiet

door: Jan Willem Boissevain, 11 september 2014

Eenmaal in de Verenigde Staten besloten wij de dienst uit te proberen. Voor de poort van National Gallery of Art in Washington kozen we via de app een Uber-taxi.

lees meer

ICT-projecten bestaan niet!

door: Jan Willem Boissevain, 19 augustus 2014

ICT-debacles worden altijd ergens ondergeschoven. Bij het bedrijfsleven verdwijnen ze onder het tapijt. Maar bij de overheid worden ze onder het vergrootglas gelegd.

lees meer

De theorie van het dode paard

door: Jan Willem Boissevain, 16 juli 2014

De eeuwenoude wijsheid van de Dakota-indianen, overgeleverd van generatie op generatie, zegt dat als je ontdekt dat je op een dood paard rijdt, dat het dan de beste strategie is om af te stappen.

lees meer

De vos zorgt voor de kippen

door: Jan Willem Boissevain, 8 juni 2014

Ik pleit voor meer openheid en transparantie tussen overheid en ict-bedrijven. Door beter wederzijds begrip kunnen cultuurverschillen makkelijker worden overbrugd.

lees meer

Investeren in een digitale overheid

door: Jan Willem Boissevain, 8 mei 2014

Vraag aan Google: “Wat kost onze overheid?” en de antwoorden zijn: ‘Falende ICT kost overheid miljarden’ en ‘Mislukte projecten van de overheid kost ons miljarden per jaar’.

lees meer

Tijdelijke commissie ICT: omzien in wrok?

door: Jan Willem Boissevain, 29 april 2014

Succes van ICT-projecten blijkt uit toegevoegde maatschappelijke waarde. Een project is nog niet geslaagd als de aanbesteding leidt tot gunning en geen rechtszaken zijn aangespannen.

lees meer

Nogal Wiebes

door: Jan Willem Boissevain, 4 maart 2014

De staatssecretarissen zijn de loopjongens in het kabinet. Zij zitten niet in de ministerraad en beheren toch de lastigste portefeuilles.

lees meer

Risico mijden of risico nemen

door: Jan Willem Boissevain, 14 januari 2014

In Engeland worden complete overheidsdiensten kostenbesparend met een looptijd van 20 jaar uitbesteed op basis van simpele output-specificatie. Waarom doen wij dat niet?

lees meer

De mens is als een kanovaarder

door: Jan Willem Boissevain, 12 december 2013

Politici moeten zich realiseren dat mensen niet economisch kiezen vanuit het perspectief van een overheidsbegroting. Laat ze zich verdiepen in de psychologie van het menselijk keuzegedrag.

lees meer

Overheid moet barrières slechten

door: Jan Willem Boissevain, 18 november 2013

Het uitgangspunt is dat gemeenten beter de taken op het gebied van zorg en welzijn kunnen uitvoeren, omdat ze dichter bij de burgers staan dan de overheid. Mooi in theorie…

lees meer

Het probleem van Baron von Münchhausen

door: Jan Willem Boissevain, 30 oktober 2013

De omzetten lopen terug en de marges staan onder druk. De ICT-branche moet zichzelf opnieuw uitvinden om sterker uit de crisis te komen.

lees meer

Internetveiligheid: onbewust onbekwaam

door: Jan Willem Boissevain, 11 oktober 2013

Als mensen dan massaal tegen een boom rijden, dan geven we de auto de schuld. Alle autofabrikanten worden verplicht de auto’s terug te roepen voor het inbouwen van een boombegrenzer.

lees meer

Papieren overheidsafslanking

door: Jan Willem Boissevain, 20 september 2013

De plannen voor een kleinere overheid zijn gemaakt. De efficiencybesparingen zijn ingeboekt. Maar het is de vraag of we de bezuinigingen ook daadwerkelijk gaan waarmaken.

lees meer

ICT faalt niet

door: Jan Willem Boissevain, 21 augustus 2013

Fouten maken wordt tegenwoordig gezien als een teken van zwakte. Terwijl dit juist de basis zou kunnen vormen voor het stimuleren van het lerend vermogen en innovatie.

lees meer

Herstel vertrouwen vraagt zelfreflectie

door: Jan Willem Boissevain, 5 juli 2013

De politiek vervalt steevast in dezelfde reflex als er iets ontspoort in de samenleving. Er wordt direct gewezen naar de schuldigen. Maar de politiek leidt aan een kortetermijngeheugen.

lees meer

Met de billen bloot

door: Jan Willem Boissevain, 18 juni 2013

Meer invloed van burgers op innen en aanwenden van belastinggeld langs de volgende oplopende stappen: alle belastingen openbaar, aanwending inzichtelijk en democratische controle.

lees meer

Spookburgers

door: Jan Willem Boissevain, 29 mei 2013

Maak een start met het afschaffen van toeslagen. De inkomens kunnen worden gecompenseerd door een verlaging van de laagste belastingschijf of verhoging van de uitkering.

lees meer

Apocalyps of ondergang van internet

door: Jan Willem Boissevain, 1 mei 2013

Het platleggen van complete bedrijfsnetwerken is kinderspel. Dit brengt bij mij een visioen naar boven van het doemscenario, waarvan ik hoop dat het nooit werkelijkheid zal worden.

lees meer

Diplomabureaucratie

door: Jan Willem Boissevain, 8 april 2013

Niemand zal bestrijden dat er veel wetten en regels zijn en bovendien nog ingewikkeld ook. Maar de oproep van de Ombudsman voor eenvoud en minder regels zal niets opleveren.

lees meer

Uitzonderingen aan de lopende band

door: Jan Willem Boissevain, 25 maart 2013

Vroeger konden we niets zelf, maar werd het allemaal voor ons geregeld. Nu kunnen we alles zelf, maar krijgen we het niet geregeld.

lees meer

Leuker kunnen ze het niet maken

door: Jan Willem Boissevain, 18 februari 2013

De Belastingdienst kan een echte doorbraak bereiken door de burger centraal te stellen. Want leuker kunnen ze het niet maken, maar wel slimmer.

lees meer

Alle vergelders verzamelen!

door: Jan Willem Boissevain, 30 januari 2013

Tijd voor de superhelden binnen verzekeraars, Belastingdienst, UWV, SVB om de handen ineen te slaan en zich gezamenlijk richten op de individuele omstandigheden van hun klanten.

lees meer

Je bent wat je tweet

door: Jan Willem Boissevain, 10 januari 2013

Dat maakte mij nieuwsgierig of de profeten van de onheilstijding zelf ook al zijn afgekickt. ‘Tijd voor een biertje’ (met foto van flesje pils en bakje olijven)…

lees meer

Samenleving vraagt om samenwerking

door: Jan Willem Boissevain, 20 december 2012

Een goedkopere overheid draagt niet per definitie bij aan een verbeterde dienstverlening. En vermindering van het aantal regels lijkt ook een illusie.

lees meer

Mijnenveld van de overheid

door: Jan Willem Boissevain, 3 december 2012

Per hoofd van de bevolking betaalt de burger gemiddeld tienduizend euro aan belasting en premies. Maar waar kan je al die gegevens over belastingen, premies en uitkeringen vinden?

lees meer

P-Direkt, een opmerkelijk succes

door: Jan Willem Boissevain, 14 november 2012

Met P-Direkt is het grootste shared service center van Europa gerealiseerd. De investeringen die zijn gedaan met de totstandkoming van P-Direkt verdienen zichzelf terug.

lees meer

Facebook politie

door: Jan Willem Boissevain, 8 november 2012

De politie moet er weer voor de burgers zijn en niet andersom. De politie moet haar werkprocessen moderniseren en aanpassen aan de nieuwe media en een mondige samenleving.

lees meer

Een parlement met 16.768.115 zetels

door: Jan Willem Boissevain, 25 oktober 2012

Het onderhoud van onze democratie impliceert ook het betrekken van de samenleving in de uitdagingen waar wij nu voor staan.

lees meer

9 miljard besparen door vernieuwing

door: Jan Willem Boissevain, 21 september 2012

De voorstellen van de 20×20 ambitie laten nu al zien dat bezuinigen mogelijk is zonder verschraling en lastenverzwaring.

lees meer

Verkeerd verbonden

door: Jan Willem Boissevain, 3 september 2012

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft niets geleerd van de fouten die met de ontwikkeling van de eOverheid zijn gemaakt.

lees meer

Gezonde prikkel is achterhaald

door: Jan Willem Boissevain, 13 augustus 2012

In de netwerksamenleving werkt het stimuleringsbeleid van overheid en bedrijven niet meer. Mensen halen voldoening uit wat zij zelf tot stand brengen.

lees meer

De kunst van het loslaten

door: Jan Willem Boissevain, 4 juli 2012

Overheid en ICT-bedrijfsleven hebben minimaal één ding met elkaar gemeen. Beide houden zij nog angstvallig vast aan hun vertrouwde zekerheden.

lees meer

Netwerksamenleving biedt kansen

door: Jan Willem Boissevain, 13 juni 2012

Een netwerksamenleving biedt kansen om welvaart, een duurzaam leefmilieu en economische groei te combineren.

lees meer

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

door: Jan Willem Boissevain, 15 mei 2012

“Mijn belangrijkste uitdagingen zijn: ongelijkheid tussen man en vrouw, armoede en analfabetisme.” Dit is niet de uitspraak van een ontwikkelingswerker of een politicus.

lees meer