zoeken binnen de website

Marc van OpijnenMarc van Opijnen werkt bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij spreekt zowel de taal van het recht als de taal van de IT, en blogt over de digitale toegankelijkheid van juridische informatie en het digitaliseren van juridische processen.

“De basisinformatie van de democratische rechtsstaat – wetten, rechterlijke uitspraken en parlementaire documenten – zijn van onschatbare waarde voor het functioneren van overheden, burgers en juristen. Tegelijkertijd zijn structuur, samenhang en betekenis van deze informatiebronnen enorm complex. Met mijn blog wil ik iets laten zien over de ongekende mogelijkheden, maar ook over de aanzienlijke risico’s die er bestaan bij het digitaliseren van het recht en het rechtsbedrijf.”

Alle blogs van Marc van Opijnen

Verborgen privacygevaren

door: Marc van Opijnen, 26 september 2019

Welke risico’s heeft grootschalige datamining voor de uitvoering van de Wet open overheid en wat is er tegen te doen?

lees meer

Waar is de wet?

door: Marc van Opijnen, 19 augustus 2019

Hoe weet je of een site ook echt van de overheid is? Wordt het niet eens tijd voor één domein voor de hele overheid?

lees meer

Het verboden algoritme

door: Marc van Opijnen, 17 juni 2019

Is het slim om alle rechterlijke uitspraken beschikbaar te stellen als open data? En zo ja, wat zou je er dan mee mogen?

lees meer

AVG-puzzeltjes voor mens en computer

door: Marc van Opijnen, 26 november 2018

Iedereen die er ook maar iets mee te maken heeft, weet inmiddels dat de AVG enorm ingewikkeld is; voor bedrijven, voor burgers, voor computers. Gelukkig is er hulp in de vorm van een stripboek!

lees meer

AVG-hartjes

door: Marc van Opijnen, 1 oktober 2018

Het naleven van de AVG zorgt ervoor dat je je bijna een misdadiger voelt als je je privacy een beetje gerespecteerd ziet. Ook de overheid doet gewoon mee aan deze gekkigheid.

lees meer

Slecht plan

door: Marc van Opijnen, 28 juni 2018

Publicatie van álle rechterlijke uitspraken dient geen enkel redelijk doel, het kost handenvol geld en het zal de toegang tot het recht eerder verslechteren dan verbeteren.

lees meer

Het algoritme heeft het gedaan

door: Marc van Opijnen, 2 mei 2018

De schaduwzijden van automatisering, informatisering en dataficering heeft een naam gekregen: algoritme. Dát is de zondebok en verder wast iedereen zijn handen in onschuld.

lees meer

Dutch legislation?

door: Marc van Opijnen, 15 maart 2018

Nederland heeft een strategische positie op de internationale juridische markt. De oprichting van het Netherlands Commercial Court bewijst dat. Maar zíjn we wel zo internationaal?

lees meer

Robotrechters

door: Marc van Opijnen, 8 februari 2018

‘Kunnen computers rechtspreken?’ Die vraag zorgde in de jaren ’90 van de vorige eeuw voor flink wat opschudding en ook nu nog houdt het de gemoederen aardig bezig.

lees meer