zoeken binnen de website

Mariette Lokin is juridisch adviseur bij de directie Informatievoorziening & Databeheersing van de Belastingdienst

Alle blogs van Mariette Lokin

Spotlight op de wet

door: Mariette Lokin, 23 augustus 2022

Laten we de communicatierichtlijnen rond wetsinformatie eens onder de loep nemen en de mogelijkheden voor het linken van overheidsinformatie optimaal benutten. In een rechtsstaat verdient de wet het om in het zonnetje gezet te worden. Het bieden van wetsinformatie op maat geeft mensen meer inzicht dan zelf googelen op wetten.nl.

lees meer

Maak bureaucratie weer hip!

door: Mariëtte Lokin, 3 mei 2022

Ik ben een warm pleitbezorger van een revival van de bureaucratie in de goede zin van het woord. Dat is geen paarse krokodil- of red tape-cultuur en evenmin een verticaal geordende, centraal aangestuurde top-downachtige aanpak, maar een heldere structuur waarin verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken logisch belegd zijn.

lees meer

De sound van Common Ground

door: Mariette Lokin, 26 juni 2020

Is Common Ground een (zoveelste) ICT-hoofdpijndossier of is het écht een wendbaar vernieuwingstraject?

lees meer

'Koester het BSN'

door: Mariette Lokin, 14 februari 2019

Het BSN verdient een nieuwe voedingsbodem, zodat het tot bloei kan komen in de tuin van de digitale overheid.

lees meer

Gemiste kans?

door: Mariette Lokin, 22 november 2018

Het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het advies van de RvS geeft misschien/hopelijk geen volledig beeld van wat echt te gebeuren staat in het wetgevingsbeleid.

lees meer

Een wendbare én kenbare digitale overheid

door: Mariette Lokin, 11 september 2018

Het advies van de Raad van State is een goede gelegenheid om van modernisering van het wetgevingsproces écht werk te maken. Bijvoorbeeld aan de hand van de LegOps-benadering.

lees meer