zoeken binnen de website

Pascale GeorgopoulouPascale Georgopoulou is zelfstandig adviseur binnen de publieke zaak. Zij is onder meer verbonden aan het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG. Zij blogt – sinds 2017 – over zaken op het grensvlak van politiek, bestuur en ICT binnen gemeenten.

“Het gaat mij om de verhalen uit de praktijk. Als de inwoner, het bedrijf of de expert zeggen: ‘Dat moet toch kunnen met de ICT-mogelijkheden van nu’, maar de volksvertegenwoordiger en de bestuurder binnen de gemeente vertwijfeld denken: ‘Hoe dan? Wat moet ik doen?’. Ik vind die zoektocht intrigerend.”

Alle blogs van Pascale Georgopoulou

Burgemeestersbenoemingen: omgaan met openbare informatie in een 'geheim' proces

door: Pascale Georgopoulou, 7 november 2022

Op het proces van burgemeestersbenoemingen berust geheimhouding. Voor het schenden hiervan kunnen gevangenisstraffen en boetes worden opgelegd. Toch gebeurt het regelmatig dat namen van kandidaten worden ‘gelekt’. Tegen opzettelijk lekken is geen kruid opgewassen. Lekken vanuit slordigheid of onwetendheid is te voorkomen.

lees meer

Verharding toon debat over Omgevingswet

door: Pascale Georgopoulou, 29 augustus 2022

Ik bezoek veel gemeenten om te adviseren over de Omgevingswet. De invoering van deze wet gaat niet soepel. Ook de toonzetting van het debat erover verhardt. Soms krijg ik het gevoel dat ik me moet verantwoorden over de problemen die leiden tot het uitstel van de invoeringsdatum. Laten we optimistisch blijven en focussen op de doelen van de wet: integraliteit, participatie en lokale afwegingsruimte.

lees meer

Om te sturen heb je goede informatie nodig

door: Pascale Georgopoulou, 22 februari 2022

Met de verkiezingen in het vooruitzicht vragen raadsleden en griffiers zich af: ‘hoe brengen we de raad zo snel mogelijk op vlieghoogte wat betreft de Omgevingswet en wat gaan we daarna doen?’ Het inwerkprogramma gaat helpen, inhoudelijke informatie over de Omgevingswet, mogelijk de instelling van een raadswerkgroep. Maar om echt te sturen heeft de raad andere informatie nodig dan tot nu toe.

lees meer

Kopje-onder in informatie

door: Pascale Georgopoulou, 8 september 2021

De kandidatenlijsten voor de raadsverkiezingen in maart 2022 worden weer opgemaakt. Altijd weer een ingewikkelde klus. Partijen maken profielen van het ideale raadslid voor hun werving en selectie. Ze doen er goed aan om het competentieprofiel van de raadsledenvereniging te volgen. Met wat extra aandacht voor de competentie “analytisch vermogen” in relatie tot het verwerken van informatie.

lees meer

Wie wat bewaart, die heeft wat

door: Pascale Georgopoulou, 15 juni 2021

Er wordt vanuit de raad weinig, veel te weinig, aan overlevering en geschiedschrijving gedaan. Voor de reconstructie van de tijdlijn van gebeurtenissen in de openbaarheid en de achterkamers. Om het verhaal niet alleen vanuit de bestuurlijke of ambtelijke kant te onthouden, maar ook vanuit de kant van de volksvertegenwoordigers.

lees meer

De verkiezingsposter als politieke folklore

door: Pascale Georgopoulou, 22 februari 2021

Ze stonden er plots bij ons om de hoek: de verkiezingsborden. Partijen kunnen weer plakken. Er zijn ook gemeenten waar een digitaal bestand kan worden gemaild naar bureau verkiezingen. Er doen tegenwoordig zoveel partijen mee dat het op die borden een zoom-call lijkt. Is dit nuttig of folklore?

lees meer

Verzin een list

door: Pascale Georgopoulou, 8 oktober 2020

Als het gaat om ICT, overheid en dienstverlening ligt de lat in Nederland hoog. Hoe anders is dat bijvoorbeeld in Griekenland.

lees meer

Ranking the raad!

door: Pascale Georgopoulou, 2 juli 2020

Raadsleden beoordelen op aspecten zoals inhoud, opbouw en overtuigingskracht en scoren. Zou dat niet leerzaam zijn?

lees meer

Stappen zetten

door: Pascale Georgopoulou, 29 mei 2020

Hoe blijven raadsleden digitaal bij? In ieder geval zullen ze moeten (blijven) investeren in vaardigheden en competenties.

lees meer

Anderhalvemeter democratie

door: Pascale Georgopoulou, 16 april 2020

In verband met corona kan digitale besluitvorming nu tijdelijk, maar waarom maken we hiervan niets iets blijvends?

lees meer

Lullig plintje

door: Pascale Georgopoulou, 10 december 2019

Wat kan er misgaan bij het bouwen of verbouwen van een huis? Veel, maar bij wie kan je klagen en helpt dat ook?

lees meer

Niet schrijven op neushoorns

door: Pascale Georgopoulou, 20 september 2019

Regels. We hebben er ontzettend veel van. Zijn het er niet te veel? Waar ligt de grens en wat is nog acceptabel?

lees meer

Vier lessen in keuzebereidheid

door: Pascale Georgopoulou, 9 mei 2019

Kun je lessen trekken uit het maken van keuzes? Zeker. Vraag het aan een jochie van twaalf en je komt een heel eind.

lees meer

Lege stoel

door: Pascale Georgopoulou, 19 maart 2019

Laten we ons als overheden meer verplaatsen in de ander. Of die ander er is of niet, zijn verhaal moet een plek krijgen.

lees meer

Jargonalarm

door: Pascale Georgopoulou, 10 januari 2019

Wie gebruikt in zijn teksten geen jargon? Ambtenaren doen dat zeker, maar het de kop indrukken is een verloren strijd.

lees meer

Griffiers en digitalisering

door: Pascale Georgopoulou, 8 november 2018

Wat is de rol van de griffier in een democratie bij opdringerige digitalisering? Staat de griffier raadsleden bij de uitoefening van hun taak alleen ‘terzijde’ of gaat het ook over de inhoud?

lees meer

Scrum-dolfijntje

door: Pascale Georgopoulou, 6 september 2018

Scrum is niet alleen een werkwijze en een kader, maar ook een filosofie en een overtuiging waarbij veel vanzelfsprekendheden op de schop moeten.

lees meer

Tijd voor e-awareness voor raadsleden

door: Pascale Georgopoulou, 9 juli 2018

ICT is een domein waar de gemeenteraad wel over gaat, zoals de raad over alles gaat (onder meer vanwege het budgetrecht), maar minder bij betrokken is. Waarom is dat?

lees meer

Wanneer krijgt Bert zijn restaurant?

door: Pascale Georgopoulou, 7 mei 2018

Er wordt veel verwacht van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het zou veel problemen in de leefomgeving oplossen. Maar zijn die verwachtingen niet veel te hoog gespannen?

lees meer

Verkiezingen nog lang niet 2.0

door: Pascale Georgopoulou, 5 maart 2018

Binnenkort mogen we weer stemmen, maar de manier waarop is inmiddels wel wat achterhaald. Maar wie weet is de oplossing toch sneller beschikbaar, dankzij een essaywedstrijd van de Kiesraad.

lees meer

Open Raadsinformatie heeft massa bereikt

door: Pascale Georgopoulou, 19 januari 2018

De pilot Open Raadsinformatie begon een beetje schoorvoetend, maar inmiddels zijn er (ruim) honderd gemeenten aangehaakt. Voldoende massa om vervolgstappen te zetten!

lees meer