Reijer Passchier

Hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat aan de Open Universiteit