Remon Scheinhardt

Freelance tekstschrijver en communicatieadviseur bij de directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk (IFHR) bij het ministerie van BZK