Serv Wiemers

Directeur Open State Foundation en lid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding