zoeken binnen de website

Tom Kunzler - Open State FoundationTom Kunzler is programmamanager bij de Open State Foundation en blogt sinds augustus 2017 bij iBestuur. Open State is een stichting die digitale transparantie van publieke instellingen aanjaagt door het ontsluiten en hergebruik van open data te bevorderen. Een transparante overheid met open data draagt bij aan een sterkere democratie en biedt kansen voor economie en innovatie.

“Nederland is een volwassen democratie. Maar verloren bonnetjes, toch wel bestaande formatiememo’s en een overheid die maar geen grip krijgt op zijn ICT-huishouding tonen aan dat onze overheid en democratie verre van perfect zijn. Ik zet me in voor een overheid die haar informatie deelt met de samenleving om dat doel te bereiken. iBestuur is een geweldig platform om hierover mijn verwonderingen en frustraties, maar ook tips en best practices, te delen.”

Alle blogs van Tom Kunzler

Smart Home of Thorbecke

door: Tom Kunzler, 14 november 2019

Het Huis van Thorbecke uit 1848 piept en kraakt onder de digitale transformatie. Het is tijd om dat huis te verbouwen.

lees meer

Overheid, stop met PDF!

door: Tom Kunzler, 5 augustus 2019

Waarom gebruiken zoveel Nederlandse overheden PDF-bestanden ondanks de vele nadelen? Overheid: Stop ermee!

lees meer

25 miljoen

door: Tom Kunzler, 24 mei 2019

Er ligt te veel werk op het bordje van Kamerleden en hun ondersteuners. Dus wordt het tijd voor extra steun. Wie helpt?

lees meer

Puntjes op de i voor Woo

door: Tom Kunzler, 24 januari 2019

De Wet open overheid is een belangrijke stap voor een transparantere overheid, maar er zijn nog wel wat verbeterpunten.

lees meer

‘Wie neemt er regie op transparantie?’

door: Tom Kunzler, 25 oktober 2018

Open data kan een belangrijke bouwsteen zijn voor versterking van de democratie, maar wie voelt zich nu écht verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deze informatie?

lees meer

Verplichte open data standaarden graag!

door: Tom Kunzler, 17 juli 2018

Open data voor lokale overheden zal zonder verplichte standaarden nooit goed van de grond komen. Alle goede bedoelingen van overheden die data beschikbaar stellen, ten spijt.

lees meer

Cultureel erfgoed op slot?

door: Tom Kunzler, 4 mei 2018

In verband met het auteursrecht halen veel archiefinstellingen digitale collecties offline. Uit angst voor forse claims. Zijn er dan geen oplossingen? Zeker, open licenties bijvoorbeeld.

lees meer

Raadsinformatie op de kaart!

door: Tom Kunzler, 23 februari 2018

Open data en machine-learning bieden veel mogelijkheden voor beter gebruik van overheidsinformatie. De app WaarOverheid is daar een goed voorbeeld van.

lees meer

Zet de luiken open!

door: Tom Kunzler, 7 december 2017

Inwoners, journalisten of bedrijven hebben het recht om bij overheden informatie op te vragen. Ook digitaal, maar het zijn met name gemeenten die daarbij de nodige drempels opwerpen.

lees meer

Verwachtingsmanagement rond open data

door: Tom Kunzler, 31 augustus 2017

Hergebruik van open data neemt jaarlijks toe, maar toch is het beschikbaar stellen van goed herbruikbare data nog niet zo makkelijk. Wat zijn de belemmeringen én oplossingen?

lees meer