zoeken binnen de website

3 november: Webinar 'Het API-ecosysteem van de overheid'

Vrijwel alle organisaties binnen de overheid maken momenteel de omslag van een traditioneel IT naar een API-ecosysteem. Er is API beleid, een API strategie en een Kennisplatform API’s. Frank Terpstra (Geonovum) en Gino Laan (BZK) praten je bij over de activiteiten, resultaten en de plannen voor de toekomst.

Smartphone

Elektronische dienstverlening bij de overheid komt langzaam op gang. Er zijn al enkele tientallen jaren enkele grote dienstverleningsvoorzieningen. Digid, de elektronische belastingaangifte, MijnOverheid, Werk.nl zijn daar goede voorbeelden van. Niettemin piept en kraakt de infrastructuur van de overheid steeds meer, en de vernieuwing lijkt te stokken. Er is een grote vernieuwingsslag nodig om de infrastructuur van de overheid up-to-date en agile te krijgen.

Een van de middelen hiervoor is de grootschalige toepassing van API’s. Deze Application User Interfaces zorgen voor een grotere standaardisatie en veel simpeler implementatie van nieuwe en vernieuwde systemen. Ze sluiten bovendien veel beter aan bij de kennis in de markt dan traditionele oplossingen van de overheid. Vrijwel alle organisaties binnen de overheid zijn de omslag van traditionele IT naar een API-ecosysteem aan het maken. Er is API beleid, een API strategie en een Kennisplatform API’s en bovendien enorm veel energie en aansprekende projecten.

AANMELDEN

Wat: iBestuur Webinar
Wanneer: dinsdag 3 november
Tijd: 15:00 – 16:00 uur
Waar: Achter uw laptop, computer, smartphone of tablet

Frank Terpstra (Geonovum) en Gino Laan (BZK) praten je bij over de activiteiten, resultaten en de plannen voor de toekomst. Via de chatfunctie kunt u vragen stellen.

Frank Terpstra
Portret Frank Terpstra Frank Terpstra is senior-adviseur bij Geonovum

Gino Laan
Gino Laan is coördinerend beleidsmedewerker Veiligheid en Infrastructuur bij het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met Forum Standaardisatie.