zoeken binnen de website

Privacyverklaring

19 april 2013

Dit is Privacyverklaring van de Nieuw Domein Uitgever (NDU), uitgever van iBestuur magazine en iBestuur.nl. NDU is gevestigd in Middelburg.

lees meer

Colofon

iBestuur is het platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid. Online en offline: door online kennisdeling, een magazine en bijeenkomsten draagt iBestuur bij aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op een efficiëntere, effectievere en klantvriendelijke overheid.

Op iBestuur.nl en tijdens bijeenkomsten maken bestuurders, beslissers, partners en experts uit het publieke en private domein samen kennis. Het iBestuur magazine bericht onafhankelijk, helder, kritisch en informatief over de strategische, bestuurlijke en organisatorische aspecten van de digitale overheid. De eerste editie verscheen in januari 2011. iBestuur magazine verschijnt vier maal per jaar.

iBestuur magazine en iBestuur.nl zijn onafhankelijke media van de Nieuw Domein Uitgever (NDU), Middelburg.
Uitgever: Peter Lievense

Redactieadres: iBestuur magazine, Jan van Nassaustraat 57, 2596 BP Den Haag
redactie at ibestuur.nl
Advertenties: advertenties at ibestuur.nl

De journalistieke onafhankelijkheid van iBestuur wordt beschreven in het redactiestatuut. Download hier het statuut.

iBestuur wordt mede mogelijk gemaakt door:
Capgemini, Centric, CGI, IBM, Imagem, KPN, PinkRoccade Local Government, Pegasystems, en door ICTU, VNG Realisatie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Rijks Innovatie Community | MinBZK. Samen met Nederland ICT verzorgt iBestuur magazine het MKB-podium.

iBestuur magazine en iBestuur.nl zijn journalistiek onafhankelijk. Ook de partners hechten aan onafhankelijke, kritische berichtgeving en maken die mede mogelijk. Daarom zijn de bijdragen van de verschillende partners in het blad en op de website als niet-redactioneel herkenbaar.

iBestuur magazine

Hoofdredactie: Peter Lievense
Eindredactie: Quita Hendrison
Vormgeving en ontwerp: Blinkerd

Vaste medewerkers: Tim Aarts, Ruben Boyd, Jet van Eeghen, Marens Engelhard, Marie Louise Borsje, Mariëlle de Groot, Frits de Jong, Liesbeth Jongkind, Sander Klous, Brigit Kooijman, Diederik van Leeuwen, Bas Linders, Karina Meerman, Fred van der Molen, Peter Mom, Peter Olsthoorn, Cyriel van Rossum, Marlies Ruijter, Nicole van der Steen, Fred Teunissen, Marieke Vos, Brenno de Winter, Peter van Schelven, Sophie in ‘t Veld, Chris Verhoef

Fotografie en illustratie: De Beeldredaktie, Blinkerd, Stockfresh, Pixabay.
Druk: BDU

Een iBestuur magazine-abonnement is gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de i-overheid.

iBestuur.nl

Redactie: Frits de Jong
Webontwerp: Kees Brandenburg, met dank aan textpattern

Wekelijks verschijnt de nieuwsbrief.