zoeken binnen de website

Privacy Statement

19 april 2013

Dit is de privacyverklaring van Sijthoff Media, uitgever van iBestuur magazine en iBestuur.nl. Sijthoff Media is gevestigd in Amsterdam.

lees meer

Colofon

iBestuur is het platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid. Online en offline: door online kennisdeling, een magazine en bijeenkomsten draagt iBestuur bij aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op een efficiëntere, effectievere en klantvriendelijke overheid.

Op iBestuur.nl en tijdens bijeenkomsten maken bestuurders, beslissers, partners en experts uit het publieke en private domein samen kennis.

iBestuur magazine en iBestuur.nl zijn onafhankelijke media van Sijthoff Media, Amsterdam.
Uitgever/hoofdredacteur: Heleen Hupkens
Adverteren of partner worden? Ga naar de website van Sijthoff Media voor meer informatie

Redactieadres:
iBestuur magazine
Postbus 75462
1070 AL Amsterdam
redactie at ibestuur.nl

iBestuur wordt mede mogelijk gemaakt door:

Anylinq, Bleuriq, Capgemini, Centric, IBM, Imagem, M&I Partners, PinkRoccade Local Government, Pegasystems, Red Hat, Salesforce, TOPdesk, en door ICTU, VNG Realisatie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Rijks Innovatie Community | MinBZK.

iBestuur magazine

Het iBestuur magazine bericht kritisch en informatief over de strategische, bestuurlijke en organisatorische aspecten van de digitale overheid. De eerste editie verscheen in januari 2011. iBestuur magazine verschijnt vier maal per jaar.

iBestuur magazine en iBestuur.nl zijn journalistiek onafhankelijk. Ook de partners hechten aan onafhankelijke, kritische berichtgeving en maken die mede mogelijk. Daarom zijn de bijdragen van de verschillende partners in het blad en op de website als niet-redactioneel herkenbaar.

De journalistieke onafhankelijkheid van iBestuur wordt beschreven in het redactiestatuut. Download hier het statuut.

Hoofdredactie: Heleen Hupkens
Plaatsvervangend hoofdredacteur: Quita Hendrison
Adviserend hoofdredacteur: Peter Lievense
Vormgeving en ontwerp: Blinkerd

Medewerkers: Marjan Arenoe, Erik Bouwer, Kitty Döppenbecker, Jet van Eeghen, Marens Engelhard, Mariëlle de Groot, Roel van der Heijden, Rineke van Houten, Liesbeth Jongkind, Sander Klous, Diederik van Leeuwen, Karina Meerman, Fred van der Molen, Peter Mom, Peter Olsthoorn, Cyriel van Rossum, Marlies Ruijter, Nicole van der Steen, Marieke Vos, Peter van Schelven, Sophie in ‘t Veld, Chris Verhoef, Els Wiegant.

Fotografie en illustratie: De Beeldredaktie, Blinkerd, Stockfresh, Pixabay.
Druk: BDU

Een iBestuur magazine-abonnement is gratis voor bestuurders, beslissers en beleidsmakers binnen de publieke sector die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij de i-overheid.

iBestuur.nl

iBestuur.nl en iBestuur magazine zijn journalistiek onafhankelijk. Ook de partners hechten aan onafhankelijke, kritische berichtgeving en maken die mede mogelijk. Daarom zijn de bijdragen van de verschillende partners op de website en in het magazine als niet-redactioneel herkenbaar.

Redactie: Heleen Hupkens
Webontwerp: Kees Brandenburg, met dank aan textpattern

Wekelijks verschijnt de nieuwsbrief.