11 maart: De nieuwe ‘data-beleidscyclus’

Datum/tijdstip: 11 maart 2021 12:00

Locatie: Online

Type: Talkshow

Beeld: Shutterstock

KLIK HIER om u aan te melden

Binnen de overheid is de beleidscyclus (“welke ambtenaar is er niet mee groot geworden?”) een bekend fenomeen. In hoeverre biedt deze nog voldoende houvast in een maatschappij waar data een steeds grotere rol spelen? Moeten we niet toe naar een andere cyclus en zo ja, wat is dan dat alternatief? Op iBestuur Online zijn hierover ondertussen diverse artikelen verschenen.

Tijdens een intensieve Design Sprint onder leiding van Flatland is een eerste versie gemaakt van een mogelijke nieuwe ‘data-beleidscyclus’.

Vanuit de studio in Nieuw Vennep presenteert Jan van Ginkel op 11 maart het resultaat van dit denk- en doewerk. Vervolgens bespreekt een aantal deskundigen onder leiding van Marcel Bril de opbrengsten en tekortkomingen van het alternatieve model.

Datum: 11 maart 2021
Tijd: 12:00 – 13:00 uur
Plaats: Thuis achter eigen device

Deelnemers aan het debat zijn onder anderen:
Jaap-Willem Sjoukema, product owner bij het Kadaster. Hij werkt aan een proefschrift over Effective governance for Spatial Data Infrastructures
Frans Feldberg, hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij onderzoekt hoe organisaties waarde kunnen creëren uit (big) data, analytics en kunstmatige intelligentie
Agnes Dinkelman, social engineer die niet bang is om weerbarstige, maatschappelijke issues aan te pakken
Jan van Ginkel, Concerndirecteur/Loco-provinciesecretaris at Provincie Zuid-Holland

Wilt u online aanwezig zijn bij de presentatie van de nieuwe ‘data-beleidscyclus’?
KLIK HIER om u aan te melden

U ontvangt dan donderdag 11 maart tussen 9:00 en 10:00 uur de link naar de live-uitzending.