15 september: iBestuur Congres 2021

Datum/tijdstip: 15 september 2021 10:00

Locatie: Den Haag

Type: Congres

Georganiseerd door: iBestuur

Aan het congres werkt weer een scala aan sprekers mee, waaronder: Martiene Branderhorst (Den Haag) Mark Bressers (NEa), Bart Cooijmans (JenV), Serge van Dam (RWS), Nathan Ducastel (VNG), Marens Engelhard (Nationaal Archief), Jan van Ginkel (Zuid-Holland), Lisa van Ginneken (Tweede Kamer), Eva Heijblom (LNV), Aart Jochem (BZK), Bert Kroese (CBS), Renske Leijten (Tweede Kamer), Eric Mink (IenW), Loes Mulder (SZW), Jacqueline Rutjens (RDDI), Paul Tang, (EP), Tof Thissen (UWV), Focco Vijselaar (EZK), Lourens Visser (BZK) en nog vele anderen…

Programma: Meer dan 50 break-out sessies en plenair programma

Doelgroepen van het iBestuur Congres 2021 zijn: bestuurders en beslissers verantwoordelijk voor of betrokken bij de i-overheid. Van alle departementen, gemeenten, provincies en waterschappen, AG’s, ZBO’s en uitvoeringsorganisaties en wetenschap.

Deelname voor deelnemers uit het bedrijfsleven is uitsluitend voorbehouden aan en op voordracht van de partners en sponsoren van het iBestuur Congres!

Lees hier het iBestuur e-zine met een uitgebreide terugblik, interviews én de integrale videoregistraties van (bijna) alle break out-sessies en het plenaire programma!