16 juni: Congres Security & Overheid 2022

Datum/tijdstip: 16 juni 2022 10:00

Locatie: Utrecht

Type: Congres

Georganiseerd door: iBestuur

iBestuur organiseert samen met AGConnect voor beslissers en beleidsmakers op gebied van digitalisering bij de overheid het congres Security en Overheid. Ook voor politici, personen werkzaam bij kennisinstituten is deze dag interessant. Deelname is gratis.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Governance en organisatie: hoe kunnen overheidsinstellingen meer informatie delen en beter samenwerken?
  • Ecosystemen: hoe krijgen we overzicht en inzicht in ketens, netwerken en platformen?
  • Architectuur: hoe kan architectuur bijdragen aan een hoger niveau van security? Biedt zero trust bijvoorbeeld aanknopingspunten?
  • De mens: hoe bevorderen we het kennisniveau en de innovatiekracht binnen de overheid? Welke consequenties heeft de schaarste aan security-talent op de arbeidsmarkt?

Een van onze gasten is Aart Jochem, Chief Information Security Officer (CISO) Rijk bij de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.