2 mei: Ontbijtsessie ‘Goed geopend’

Datum/tijdstip: 19 mei 2022 09:00

Locatie: Tilburg

Type: Debat

De LocHal is een centrum voor kunst, cultuur en ontmoeting, met als grootste gebruiker de hoofdvestiging van De Bibliotheek Midden-Brabant | Beeld: LocHal.nl

Op maandag 2 mei, de eerste werkdag na inwerkingtreding van de Woo, vindt van 10:00-12:30 uur de ontbijtsessie plaats in de Bibliotheek LocHal in Tilburg. Hier spreekt Arre Zuurmond met de houders van enkele dossiers die al openbaar zijn gemaakt. Want de overheid werkt al langer toe naar een meer open beleidsproces waarbij stukken proactief openbaar worden gemaakt, in plaats van reagerend op wob-verzoeken. Wat kunnen we leren van deze ‘ervaringsdeskundigen’ en wat gaat de Woo teweegbrengen?

Herman Horst, directeur bestuurder bij de Bibliotheek Midden-Brabant, heet de gasten welkom. Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken biedt deze ochtend aan namens de maatschappelijke coalitie aan Arre Zuurmond. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen zal aanwezig zijn tijdens een deel van het programma. Marcel Bril is dagvoorzitter en zal Arre Zuurmond interviewen over zijn rol en plannen als regeringscommissaris Informatiehouding en deze ochtend begeleiden.

Aanmoedigingsprijs ‘Open dossiers’

Diverse houders van ‘open dossiers’ nemen de aanwezigen en de online kijkers mee in het proces van openbaarmaking. Zij leggen uit waar zij tegenaan liepen, waar zij trots op zijn, wat er beter kan en wat de openheid heeft gebracht. Zodat anderen die ook met de Woo te maken krijgen hierdoor geïnspireerd raken en ervan kunnen leren. Arre Zuurmond zal, als enig jurylid, de ochtend afsluiten door aan het dossier dat volgens hem extra waardering verdient de aanmoedigingsprijs ‘Open dossiers’ te overhandigen.

Live uitzending vanuit de Bibliotheek LocHal in Tilburg

Het belooft een interactieve ochtend te worden vol inspiratie. De ontbijtsessie wordt live uitgezonden en is na aanmelding online te volgen. Kijkers kunnen vragen stellen via de chatfunctie. De aanmeldmogelijkheid wordt binnenkort beschikbaar gesteld via iBestuur.

De Wet open overheid (Woo)

De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en zorgt ervoor dat iedereen beter toegang krijgt tot meer overheidsinformatie. Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. De wet maakt onderscheid tussen passieve openbaarmaking (op verzoek) en actieve openbaarmaking (zonder dat er om gevraagd wordt). De volledige invoering van de Woo gaat enkele jaren in beslag nemen.

Verslag en terugkijken video

Ontbijtsessie: ‘Goed geopend is het halve werk’ – iBestuur