22 juni: Keukentafelsessie #9 ‘Informatiehuishouding: linking pin tussen beleid en uitvoering’

Datum/tijdstip: 22 juni 2023 15:00

Locatie: Online

Type: Keukentafelsessie

Georganiseerd door: iBestuur

Kunnen we de informatiehuishouding zo organiseren dat de kloof tussen beleid en uitvoering wordt overbrugd? Die vraag staat centraal tijdens de 9e Keukentafel met regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond. De sessie wordt live uitgezonden vanuit het DOK Centrum, openbare bibliotheek Delft.

 

Arre Zuurmond bespreekt met zijn tafelgasten drie mogelijke oplossingsrichtingen:

 1. standaardisatie
 2. wetgevingsmethodiek
 3. multidisciplinaire samenwerking.

De complexiteit van wetgeving en de stapeling van beleid staan in de weg van een goede uitvoering. Daardoor staan burgers in de kou. Regelingen bereiken burgers en ondernemers die daar recht op hebben niet, of ze moeten eindeloos formulieren invullen, of ze moeten veel te lang wachten op antwoord. En aan de andere kant: de uitvoeringsinstanties beschikken te vaak niet over de informatie waarmee ze hun opdracht kunnen uitvoeren. Dit alles wordt pijnlijk duidelijk in de Staat van de Uitvoering. Hoe kunnen we – rekening houdend met deze problemen – de informatiehuishouding zo organiseren dat de kloof tussen beleid en uitvoering wordt overbrugd?

Tafelgasten 

Aan tafel zitten:

 • Nathalie van Berkel (bestuurder UWV)
 • Hugo Aalders (directeur Dienstverlening bij SVB Sociale Verzekeringsbank)
 • Larissa Zegveld (voorzitter Forum Standaardisatie)
 • Ronald Ossendrijver (enterprise architect Politie Nederland)
 • Ivar Timmer (lector Legal management & Technology Hogeschool van Amsterdam)
 • Matthijs van Kempen (regelanalist Belastingdienst)
 • Barbera Veltkamp (coördinerend wetgevingsjurist BZK)
 • Stan Basten (plv directeur DG Toeslagen)
 • Won Deursen (business analist IND)
 • Annemieke Toersen (beleidsadviseur Forum Standaardisatie)

Tijdens deze sessie kunt u actief aan het gesprek deelnemen. Hoe?

Bij uw aanmelding kunt u aangeven wat er volgens u aan bod moeten komen. Arre Zuurmond maakt een keuze uit de suggesties en neemt die mee aan tafel. En tijdens de sessie kunt u meepraten: onze moderatoren leggen via de chat vragen voor en brengen uw commentaar in het tafelgesprek. Ook maken we gebruik van de Mentimeter. De regeringscommissaris formuleert een aantal discussiepunten waarop u kunt reageren. U kunt dan via de chat meepraten over oplossingen.

Ideeën en aanmelden:

Wat moet de regeringscommissaris volgens u beslist naar de keukentafel meenemen over dit thema? Vul uw vraag, thema, idee in op het aanmeldformulier en Arre Zuurmond zal de meeste prikkelende onderwerpen in de uitzending aan zijn gasten voorleggen.

Meld u vast aan en breng uw onderwerp in!

 

De Keukentafelsessies worden georganiseerd door iBestuur en Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)