29 juni: webinar ‘Dienstbaar aan regels of aan mensen?’

Datum/tijdstip: 29 juni 2021 16:00

Locatie: Online

Type: Webinar

Beeld: Shutterstock

Verhuizen, een overlijden, studeren, scheiden, werkloos worden; ieders leven zit vol met belangrijke levensgebeurtenissen. Naast dat ze veel impact hebben op het welbevinden van mensen, moet er ook veel geregeld worden. Er liggen tal van vraagstukken. Vaak gaat het om kleine zaken, die snel veranderd kunnen worden. Maar ook kan het gaan om complexe processen die aanpassingen vragen in de hele keten en die meer tijd, geld en energie kosten. Het vraagt dan ook het nodige van overheidsorganisaties om burgers te ondersteunen bij fundamentele veranderingen in hun leven.

Het programma Mens Centraal laat met concrete voorbeelden het perspectief van burgers op de overheid zien. Talloze instanties werken inmiddels samen met Mens Centraal aan nieuwe ideeën om communicatie en dienstverlening te verbeteren. Maar zeker de implementatie van oplossingen over organisatiegrenzen heen gaat niet vanzelf. De levensgebeurtenisaanpak roept nieuwe vragen op over eigenaarschap, organisatievernieuwing en digitale dienstverlening. Praat mee over het spanningsveld tussen maatwerk en gelijke behandeling, en de complexiteit van organisatieverandering.

Datum: 29 juni
Tijd: 15:00 – 16:00 uur
Plaats: Achter uw PC, laptop of ander device

Inschrijven voor het webinar

Larissa Zegveld, voorzitter Forum Standaardisatie gaat in gesprek met:

Michiel Boer is projectleider bij het programma Mens Centraal. Samen met overheidsinstanties werkt hij aan verbetering van communicatie en dienstverlening rond de thema’s werkloosheid en studeren. Hij heeft journalistiek, bestuurskunde en organisatiecoaching gestudeerd.

Diantha Croese is ketenmanager Loonaangifteketen. De loonaangifteketen is een van de grootste informatieketens van de overheid. De eigenaren van de loonaangifteketen zijn de Belastingdienst, UWV en het CBS. In deze keten worden gegevens één keer opgevraagd en aan verschillende afnemers beschikbaar gesteld. (Foto: Loonaangifteketen)

Jorinde ter Mors is voorzitter van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten en werkzaam bij de gemeente Utrecht.

Inschrijven voor het webinar

Over het programma Mens Centraal

Een overheid die begrijpt wat mensen raakt en dit laat merken in het contact met mensen. Kortom: mensen centraal in communicatie en dienstverlening van de gehele overheid. Dat is de visie van het interbestuurlijke programma Mens Centraal. Het doel van het programma is om overheden te helpen bij het centraal stellen van mensen in hun communicatie en dienstverlening. Samen maken we communicatie en dienstverlening meer op maat, vanuit de leefwereld van mensen. Digitaal waar het kan en met persoonlijk contact waar dat beter is. Zo maken we de communicatie en dienstverlening van de overheid zo duidelijk en eenvoudig mogelijk voor mensen.
Zie ook: www.programmamenscentraal.nl