3 juli: Conferentie Waardengedreven Dialogen

Datum/tijdstip: 03 juli 2023 13:30

Locatie: Utrecht

Type: Congres

De conferentie staat in het teken van de Waardengedreven Dialogen omtrent sociale media monitoring in het openbaar bestuur. Er zijn drie dialogen gehouden aan de hand van de Aanpak Begeleidingsethiek (ECP) bij de gemeentes Breda en Eindhoven en bij de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland.

De conferentie is onderdeel van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.