7 oktober: Webinar ‘Digitale soevereintiteit’

Datum/tijdstip: 07 oktober 2022 16:00

Locatie: Online

Type: Webinar

Georganiseerd door: iBestuur

Onze digitale autonomie staat onder druk en dat raakt het hart van de Nederlandse samenleving; we worden steeds afhankelijker van de digitale infrastructuur die in handen is van een aantal grote buitenlandse marktspelers. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze nationale en economische veiligheid en daarmee het verdienvermogen van Nederland. Welke keuzes moeten er worden gemaakt?
Om vergelijkbare functionaliteit te kunnen bieden en tot integratie van diensten binnen een ecosysteem te komen, zullen brede coalities met bedrijven uit verschillende sectoren moeten ontstaan. De infrastructuur die ten grondslag ligt aan deze open ecosystemen kan het karakter krijgen van een nutsfunctie en door (semi-)publieke partijen worden beheerd.

Datum: 7 oktober
Tijd: 16:00 – 16:45 uur
Plaats: online

Kijk voor meer informatie en aanmelden op congresdigitaleoverheid.nl

Queeny Rajkowski is lid van de Tweede Kamer (VVD) en heeft zitting in de Commissie Digitale Zaken

Witte Wijsmuller is beleidsmedewerker bij de Europese Commissie

Kees Verhoeven is adviseur digitale transformatie bij Dutch Data Center Association

Dit webinar maakt deel uit van een totaalprogramma bestaande uit drie webinars en een congres op 10 maart a.s. over de ‘Digitale infrastructuur en Data-economie’ met in de ochtend plenaire sprekers en debat en in de middag zes overlegtafels.
Klik hier voor meer informatie

Dit congres wordt georganiseerd door iBestuur in samenwerking met Dutch Datacenter Association (DDA) en de stichting Digitale infrastructuur Nederland.