8 juni: Arendt ontmoet Asimov | In gesprek over data en ethiek

Datum/tijdstip: 08 juni 2023 13:45

Locatie: Amsterdam-Sloterdijk

Type: Debat

Dit Hannah Arendt Lab gaat over zelf nadenken in een wereld waar keuzes in de inrichting van applicaties steeds meer het werk bepalen. Binnen de rijksoverheid beheren duizenden ambtenaren allerlei software en de instellingen daarbinnen. Hoe houd je in de dagelijkse praktijk van dat vak je ethisch kompas in de gaten? Deze middag staat in het teken van die vraag, waarbij we zowel het gedachtegoed van filosoof Hannah Arendt als dat van sciencefiction-schrijver Isaac Asimov gebruiken als uitgangspunten voor een goed gesprek.

Gespreksleider is Piek Visser-Knijff. Zij is filosoof en haar bedrijf ‘Filosofie in actie’ richt zich sinds 2013 op data-ethiek, ethiek & technologie en privacy. Onder leiding van Piek gaan beheerders van applicaties, digitale platforms en datastromen met elkaar in gesprek over ethiek op de werkvloer en de ruimte die daarvoor is.

Aanmelden

Meld je aan voor dit Hannah Arendt Lab door een mail te sturen naar hannaharendtpodium@rijksoverheid.nl. Zet in de onderwerpregel “aanmelding Arendt ontmoet Asimov” en vermeld in de mail de rijksorganisatie waar je werkt en je functie. Bij een grote belangstelling geven we voorrang aan beheerders van applicaties, digitale platforms, datastromen, werkzaam bij het Rijk.

Over Arendt en Asimov

Isaac Asimov (1920-1992) is één van de bekendste sciencefiction schrijvers. Asimov heeft de ‘Drie Wetten van Robotica’ in zijn sciencefiction beschreven. Deze wetten hadden en hebben nog steeds een grote invloed op het denken over hoe robots, AI en techniek in het algemeen zich in verhouding tot mensen moeten gedragen. Je zou het de ultieme gedragsregels voor robots kunnen noemen. In veel boeken, films en andere media wordt naar deze wetten verwezen.

Hannah Arendt (1906-1975) lijkt een van de weinige politieke denkers van haar tijd die de waarde van zulke sciencefiction heeft erkend. Schrijvend in haar boek The Human Condition (1958) merkt ze op dat de ‘respectabele kranten’ nog maar net op dat moment “bezig waren met het inhalen van de implicaties van de wetenschap, die, tot dan toe begraven in de zeer niet-respectabele literatuur van sciencefiction (waaraan helaas nog niemand de aandacht heeft besteed die het verdient als vehikel van massasentimenten en massaverlangens).”

 

Het Hannah Arendt Podium

Dit Hannah Arendt Lab is onderdeel van het Hannah Arendt Podium. Het Hannah Arendt Podium is een vrijplaats, een tussenruimte waar rijksambtenaren met elkaar in gesprek kunnen over onderwerpen die hen bezighouden. Het podium werkt zowel vraaggestuurd als aanbodgericht. We halen verzoeken voor bijeenkomsten (‘Labs’) op en dagen daartoe uit. We bieden plek aan datgene waar elders geen plek voor is. Daarnaast programmeren we zelf activiteiten om denken, waarnemen en ontmoeten te stimuleren.

Wil je zelf ook een Hannah Arendt Lab organiseren, neem dan contact op via hannaharendtpodium@rijksoverheid.nl