9 september: Opening iBestuur Academisch Jaar

Datum/tijdstip: 09 september 2022 16:00

Locatie: Den Haag

Type: Event

De opening van het iBestuur Academisch Jaar wordt gehouden in Igluu, zaal Majesteit, in Den Haag

Overheden omarmen nog steeds de klassieke beleidscyclus als dominante logica, terwijl data een steeds grotere rol spelen in onze samenleving. Op 11 maart j.l. introduceerde Jan van Ginkel de Triple Tower Canvas, een model dat in de afgelopen maanden werd uitgewerkt op basis van een design sprint met tien deskundigen over het actualiseren van de beleidscyclus. Voor iBestuur hét thema om het Academisch Jaar mee te openen. Drie fantastische sprekers geven ieder een mini-college van 15 à 20 minuten, waarna gelegenheid is tot vragen stellen. En u kunt erbij zijn!

Datum: 9 september
Tijd: van 16.00 tot 17.30 uur, daarna tijd voor een drankje
Locatie: Igluu, Louis Couperusplein 2 in Den Haag

Over de sprekers

Martijn van der Steen is hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adjunct-directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Corien Prins is sinds 1 april 2017 voorzitter van de WRR. Als hoogleraar Recht en Informatisering is zij verbonden aan de Tilburg Law School van de Tilburg University. In haar bijdrage over het expliciteren van morele waarden die in beleid besloten liggen (in relatie tot de digitale transformatie) gaat ze in op het rapport over AI en publieke waarden dat de WRR half november gaat uitbrengen.

Jan van Ginkel is loco-provinciesecretaris en concerndirecteur bij de provincie Zuid-Holland. Samen met Paul Strijp (provincie Noord-Holland) startte hij augustus 2020 het debat met het artikel Van beleids- naar datacyclus. Zijn stelling: We moeten ons afvragen: ‘Wat is de opgave waar we voor staan?’ en niet ‘Wat staat er in de beleidsnota?’ Die opgave moet je voortdurend herijken aan de hand van data en ervaringen. Morele opgaven moeten expliciet gemaakt worden in plaats in de achterkamertjes. En data geven ons een real time permanente kijk op de opgave en moraliteit.