Conferentie Waardengedreven Dialogen

Banner van ECP conferentie waardengedreven dialogen

Datum/tijdstip: 15 februari 2024 12:00

Locatie: Den Haag

Type: Congres

Een conferentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ECP.

In hoeverre beïnvloeden online anonimiteit en zichtbaarheid onze interacties en hebben ze effect op onze democratische waarden? Dit zijn steeds vaker gestelde vragen in zowel de media als de politiek. Welke rol kunnen technologieën voor online zichtbaarheid en anonimiteit innemen in het tegengaan van eventuele bedreigingen van onze democratie? En hoe verhouden deze technologieën zich tot fundamentele waarden zoals privacy en zelfbeschikking?

Centraal staat de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren en anonimiteit & zichtbaarheid online.

Met o.a.:

  • Daniël Tijink – Programmamanager Ethiek en Digitalisering, MT-lid Ethiek en Strategie – ECP | Platform voor de Informatiesamenleving
  • Edwin Borst – Moderator Aanpak Begeleidingsethiek – ECP | Platform voor de Informatiesamenleving