IenW-webinar over NIS2

Datum/tijdstip: 31 januari 2024 09:45

Locatie: Online

Type: Webinar

Wat is de Network and Information Security Directive (NIS2)? Hoe kunnen organisaties zich er nu al op voorbereiden? Wat doet een CSIRT (Computer Incident Response Team)? Hoe gaat het
toezicht eruitzien? Deze vragen staan centraal bij de webinar die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op woensdag 31 januari 2024 van 9.45 tot 11.00 uur verzorgt.

Cyberweerbaarheid

De digitale veiligheid van onze samenleving en economie staat steeds vaker onder druk. Europa speelt daar op in met de invoering van de NIS2: een Europese richtlijn op het gebied van cybersecurity en de omgang met cyberincidenten. Een groot aantal organisaties dat actief is in de IenW-sectoren krijgt eind 2024 met deze nieuwe wetgeving te maken. Het gaat om de sectoren
luchtvaart, wegvervoer, openbaar vervoer, spoorvervoer, scheepvaart, drinkwatervoorziening, chemische industrie, en afvalwater- en afvalstoffenverwerking.

Programma

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat start het programma van de webinar, waarna verschillende experts aan het woord komen:

  • Jeroen Kasbergen, co√∂rdinator NIS2 bij IenW, over wat NIS2 is en wat organisaties kunnen doen om zich voor te bereiden
  • Jessica Maes, projectleider CSIRT Water, over de rol van een CSIRT (Cybersecurity Incident Response Team)
  • Patrick Spelt, afdelingshoofd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), over toezicht op cybersecurity