MCOIG Ontbijtsessie ‘Wet open overheid’

Portretten van Alexandra van Huffelen en Fleur Gräper-van Koolwijk

Datum/tijdstip: 23 mei 2024 09:00

Locatie: Online

Type: Webinar

Georganiseerd door: iBestuur

Op donderdag 23 mei aanstaande organiseren de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken (MCOIG) en iBestuur een ontbijtsessie over de ontwikkelingen rond de Wet open overheid. Het is de derde sessie op rij sinds de lancering van de Woo in 2022.

Vaste tafelgast is staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering), en deze keer wordt zij vergezeld door haar ambtgenoot staatssecretaris Fleur Gräper (OCW). Gastheer is Bas Eenhoorn, hij neemt de honneurs waar voor Arre Zuurmond die helaas zijn functie als regeringscommissaris Informatiehuishouding eerder dan verwacht moest neerleggen.

Een voorproefje van het programma

  • Waar staan we met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken – tafelgast: Frank van Ierssel, voorzitter MCOIG.
  • In gesprek over het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Rijksoverheid van BZK en OCW en de reactie daarop van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. De overhandiging van het ACOI-rapport door vicevoorzitter Martin Berendse aan staatssecretaris Gräper en VNG-commissielid Erik Prins.
  • 2 jaar Woo: casuïstiek en aanpak – tafelgasten: kritisch Woo-verzoekindiener Daan Rijsenbrij, Shadi Pashaei (Woo-regisseur BZK), Tanja van Burgel (directeur concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking MinFin), Jolein Baidermann( plv directeur Open Overheid).
  • Informatierelatie burger-overheid onder de loep – tafelgasten: Erna Ruijer (Universiteit Utrecht), Marianne van den Anker (Ombudsman Rotterdam-Rijnmond), Peter Rijsdijk (SchuldHulpMaatje).

Transparantieprijs 2024

Vast onderdeel is de uitreiking van de Transparantieprijs 2024. De Transparantieprijs Over Informatie Gesproken wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van transparantie en openbaarheid.

U kunt als kijker thuis meestemmen. De genomineerden presenteren hun initiatief in een filmpje• 2 jaar Woo: casuïstiek en aanpak – tafelgasten: kritisch Woo-verzoekindiener Daan Rijsenbrij, Shadi Pashaei (Woo-regisseur BZK), Tanja Burgel (directeur concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking MinFin), Jolein Baidermann (plv directeur Open Overheid). en u kunt via Mentimeter stemmen voor de top twee, waarna de jury de winnaar kiest. Die ontvangt uit handen van staatssecretaris Van Huffelen en ACOI-vicevoorzitter Berendse de bokaal.• Informatierelatie burger-overheid onder de loep – tafelgasten: Erna Ruijer(Universiteit Utrecht), Maurice Geluk (Ombudsman Rotterdam-Rijnmond), Hendrik-jan Graber (SchuldHulpMaatje).

De genomineerden voor Transparantieprijs 2024 zijn:

  • Open Stad | OpenStad biedt een open source platform waarmee eenvoudig interactieve websites kunnen worden gemaakt voor participatieprojecten.
  • Provincie Groningen: aanpak bij omvangrijke verzoeken | De Groningse aanpak kenmerkt zich door constructief overleg met de verzoeker.
  • Gemeente Hoeksche Waard | Deze gemeente publiceert als een van de eerste overheden zowel een overzicht van convenanten, van Woo-verzoeken en van klachtoordelen
  • Dutch Institute for Vulnerability Disclosure | Dit instituut heeft als doel de risico’s op veiligheidslekken op bijvoorbeeld overheidswebsites openbaar te maken nadat de specialisten van de overheid geïnformeerd zijn:

 

Wat: Ontbijtsessie Wet open overheid
Datum en tijdstip: 23 mei, 9:00 – 11:00 uur
Locatie: online
Aanmelden via deze LINK