Reuring!Café: Niet de ICT maar de organisatie van de overheid is het probleem

Datum/tijdstip: 30 januari 2024 16:30

Locatie: Den Haag, De Glazen Zaal

Type: Debat

De voorlopige bevindingen van Arre Zuurmond, regeringscommissaris Informatiehuishouding,  staan tijdens dit debat centraal. Hij stelde dat legalistische, bureaucratische en verkokerde wijze waarop de Rijksoverheid is georganiseerd een logische en verstandige aanpak van overheidsinformatie flink in de weg staat. Het heeft geen zin om aan ict-knoppen te draaien als de overheid is georganiseerd in silo’s die juist niet denken en werken vanuit samenhang en gemeenschappelijkheid.

Debatleider Mark Frequin gaat hierover in gesprek met:

  •  Nathalie van Berkel (lid raad van Bestuur UWV en voorzitter Manifestgroep)
  • Eva den Dunnen – Heijblom (directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van BZK)
  • Bert Marseille (hoogleraar bestuurskunde RUG)
  • Nathan Ducastel (directeur bij VNG Realisatie)

Voor de fysieke bijeenkomst is een wachtlijst. Het debat is wel online te volgen.