Staatpraat – één jaar Staat van de Uitvoering

Datum/tijdstip: 18 januari 2024 16:30

Locatie: Den Haag, Nieuwspoort

Type: Debat

Deze Staatpraat wordt precies één jaar na de aanbieding van de eerste Staat van de Uitvoering aan de Tweede Kamer georganiseerd. Een symbolisch moment om de balans op te maken, vervolgonderzoek te duiden en het politieke debat aan te gaan in de aanloop naar een nieuw regeerakkoord.

Dagvoorzitter: Tom Jessen

Sprekers:

  • Erik-Jan van Dorp: Wat is er nodig voor structurele verbetering van de Rijksdienst? Erik-Jan van Dorp, universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, presenteert zijn onderzoek naar zeven verbetervoorstellen van wetenschappers en andere experts. Voorstellen die wijzigingen in de organisatiestructuur of institutionele omgeving omvatten. Welke achten publieke managers het meest kansrijk? Van Dorp deelt de resultaten.
  • Zeger van der Wal: Hoe vertalen topbestuurders van uitvoeringsorganisaties Haagse beleidswensen? Prof. dr. Zeger van der Wal is Ien Dales Hoogleraar aan de Universiteit Leiden en het CAOP en Universitair Hoofddocent aan de National University of Singapore. Tijdens Staatpraat deelt hij de resultaten van het onderzoek dat hij deed over de leiding van de uitvoering.

Hiernaast vindt een panelgesprek plaats met o.a. Inge van Dijk (CDA-Tweede Kamerlid), Sandra van Thiel (hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit) en Demi van Leeuwen (teamleider bij de Divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring, DJI)