Bedrijfsleven gaat zelf organisaties voor kwetsbaarheden waarschuwen