D66 en GroenLinks pleiten voor aanscherping Wet Open Overheid