Data delen tussen bedrijfstakken EU steeds dichterbij