Digitaal zaken regelen bij veel gemeenten nog onmogelijk