‘EU moet normen bepalen voor regulering van onlineplatforms’