Meer cyberveiligheid, maar niet ten koste van privacy