Meer geld voor infoloketten in bibliotheken voor overheidsdiensten