Met digitalisering van het hoger onderwijs rekent het Rijk zich onterecht rijk