Minister: HPZone van GGD moet écht worden vervangen