NL worstelt niet met digitalisering, maar met discriminatie