Onduidelijkheid over publiceren namen door gemeente