Raadsleden bespreken gevolgen digitalisering te weinig