SCP: kansen door robots en online-economie, maar ook risico’s