UMC stelt data IC-patiënten beschikbaar voor onderzoek