Vervuiling techsector neemt snel toe, uitstoot gelijk aan luchtvaart