Vrijwel alle functies en beroepen vragen nu om ICT- vaardigheden