Wetsvoorstel geeft verzekeraars inzage in medische dossiers