eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur Magazine 15

 • Kantelen door te spelen

  door: Marijke van Hees

  Marijke van Hees

  De professional in het sociale domein mag zich niet verschuilen achter verkokerde spelregels. Het gebruik van big data en serious games biedt enorme kansen om mensen nieuwe werkwijzen in het sociaal domein te laten uitproberen. Leren kantelen door te spelen.

 • Werkgeluk: iets om je druk over te maken?

  door: Daniëlle Jansen

  Verschillende rapporten laten alarmerende cijfers zien. We zijn met z’n allen vaak helemaal niet meer gelukkig op het werk. Is daar eigenlijk iets mis mee? Want waarom zouden we ons druk moeten maken om geluk op het werk?

 • Get over it

  door: Sophie in ’t Veld

  Sophie in 't Veld

  Het verhaal gaat dat een hoge baas van een internetbedrijf ooit zei ‘privacy is dead, get over it’. Eigenaardige uitspraak. Privacy is namelijk een grondrecht, vastgelegd in allerlei wetten en verdragen. Het recht op een persoonlijke levenssfeer en het recht op bescherming van persoonsgegevens staan in de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens en in het EU Handvest voor de Grondrechten.

 • 'Maak ICT-risico’s bespreekbaar'

  Hoe ambtenaren en bestuurders kunnen omgaan met integriteit en veiligheid

  Onhandigheid met sociale media, slordige omgang met wachtwoorden, niet-integer handelen – als het om ICT gaat blijven er risico’s, ondanks de genomen maatregelen. Een goede bespreekcultuur is essentieel om die risico’s te minimaliseren, vinden Lucas Lombaers en René Bagchus van het ministerie van BZK.

 • Meer samenwerking op weg naar één overheid

  door: Nicole van der Steen

  De dienstverlening van de overheid krijgt een hoger cijfer, ook nu het gebruik van het digitale kanaal toeneemt. Dat is niet alleen bemoedigend in de aanloop naar Digitaal 2017, maar ook voor de samenwerking met de Digicommissaris en met de VNG, die de Digitale Agenda 2020 net heeft aangenomen.

 • Apache-crash in Mali

  door: Chris Verhoef

  Prof. Chris Verhoef

  Het zuidwestelijkste deel van Schotland heet Mull of Kintyre en is bekend geworden door het gelijknamige lied van Paul McCartney. Minder bekend is de helikoptercrash aldaar in 1994 waarbij 29 doden vielen in een Chinook van Boeing. Zij maken ook de Apache-helikopter, bekend van de crash in Mali van 2015.