eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur nummer 1

omslag iBestuur 01-2012
Nummer 1 van iBestuur magazine verscheen op 12 januari 2012.

Alleen red je het niet

Nieuwe miljardentaken voor gemeenten

door: Peter Mom, 12 januari 2012

Het Nationale Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP), dat maar deels het beoogde resultaat bereikte, is gevolgd door de ‘implementatieagenda’ i-NUP, en nu komen er nog eens drie decentralisaties overheen. Hoe bereiden gemeenten zich voor? Als ze niet afwachten, zijn ze nog vooral zoekende.

lees meer

Informatisering is een veelkoppig monster!

door: Chris Verhoef, 12 januari 2012

Informatisering is een graag gezien middel waarmee allerlei problemen worden verholpen nog voordat de oplossing een feit is. Men droomt zich een oplossing die technisch mogelijk lijkt en waarmee men het probleem al de wereld uit denkt te hebben, nog voordat de uitvoering rond is. Totdat onverwachte problemen opduiken.

lees meer

Met de iPad op mijn roze wolk

door: Marijke van Hees, 12 januari 2012

De pakken papier die we elk weekend thuisbezorgd kregen, werden afgeschaft. De secretaresses wisten niet wat hen overkwam; van vrijdagstress van printen en inbinden naar stukken ‘gewoon in een dropbox hangen’.

lees meer

Publiek-private samenwerking: een nieuw juridisch vacuüm?

door: Peter van Schelven, 12 januari 2012

Steeds vaker slaan overheid en bedrijfsleven de handen ineen. Het iBestuur Congres, het resultaat van een samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties, ICT~Office en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, is daarvan het fraaie bewijs. Met het congres versterken en verdiepen de rijksoverheid en de ICT-sector de dialoog die zij al jaren voeren. Vriend en vijand zijn het erover eens dat die dialoog nodig is om zowel de publieke sector als het ICT-bedrijfsleven in de vaart der volkeren op te stuwen.

lees meer

Vind ik leuk: Schrap artikel 125a Ambtenarenwet!

ambtenaar 2.0

door: Mathieu Paapst , 31 mei 2012

Op grond van artikel 125a Ambtenarenwet dwong minister Rosenthal een ambassadeur zijn ‘Like’ aan de Facebookpagina ‘Geen regering met steun van de PVV’ in te trekken. Het is echter zeer de vraag of dit wetsartikel volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens door de beugel kan. Bovendien kan datgene wat 125a beoogt te regelen heel goed onder het reguliere arbeidsrecht worden gebracht.

lees meer

We’re the government and we are here to help

door: Sophie in ’t Veld , 12 mei 2012

Ronald Reagan zei dat hij pas echt bezorgd werd als hij dit goedbedoelde zinnetje hoorde. De overheid is altijd bezig zaken beter te maken voor de mensen. Zeker sinds de burger een veeleisende klant is geworden die snelle, efficiënte en foutloze dienstverlening eist.

lees meer