eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur nummer 11

iBestuur nummer 11
Nummer 11 van iBestuur magazine is verschenen op 1 juli 2014.

Aanbestedingen & Alzheimer

door: Peter van Schelven, 14 augustus 2014

Peter van Schelven

ICT-aanbestedingen zijn in mijn ogen een vreemd soort gedrag, waarvan de waarde en het nut soms verregaand kunnen worden betwijfeld. Eén belangrijke bron van de problemen die zich in de praktijk voordoen, is de soms zeer dominante en doorgeslagen rol die externe aanbestedingsadviseurs zichzelf in aanbestedingstrajecten toebedelen.

lees meer

Commissie Elias en de grote ICT-projecten

3 juli 2014

Commissie Elias en de grote ICT-projecten

 

lees meer

De burgers tellen mee?

door: Marijke van Hees, 3 september 2014

Marijke van Hees

De burgers mogen meer zelf bepalen welke aanpak zij in de wijk willen. Meer geld naar groenonderhoud, jongerenwerk of welzijn; de lokale arena van politieke afwegingen is geopend. In de stad waar ik woon doet het nieuwe college een extra duit in het zakje met geld voor de buurt. Meer echte zeggenschap is beloofd. Ik neem aan dat de inwoners straks heel content zijn. Maar ik mag toch hopen dat ze ook wel wat verder kijken dan de straat lang is.

lees meer

De keten van systemische problemen met ICT

door: Chris Verhoef, 26 juni 2014

Prof. Chris Verhoef

Tijdens de verhoren van de parlementaire onderzoekscommissie over de ICT-problemen bij de overheid komt de informatie in horten en stoten binnen. De rode draad: gebrek aan professionaliteit is standaard en dat hang je niet aan de grote klok. Dit resulteert in een goednieuwscultuur. Onwelgevalligheden vanaf de werkvloer worden op weg naar de ivoren toren zorgvuldig weggefilterd tot er een sneeuwwit verhaal overblijft.

lees meer

Dertien extra vragen voor Ruud Leether

door: Bas Linders, 17 juli 2014

Ruud Leether

Veel bestuurders ontberen de bereidheid om juridisch te reageren als ze ICT-projecten zichtbaar uit de rails zien lopen, constateert Ruud Leether. Hij vindt dat falende leveranciers harder moeten worden aangepakt en dat de ‘ICT-braindrain’ bij de overheid moet stoppen.

lees meer

Gemeenteraden worstelen met ICT

Democratische controle houdt op bij de centen

door: Peter Olsthoorn, 19 juni 2014

Bliksem boven het stadhuis van Maastricht tijdens het onweer op 7 juni 2011. (By Pieter Hoogland (Own work) [CC-BY-SA-3.0-nl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)], via Wikimedia Commons

Het verantwoorden van ICT-projecten in de gemeenteraad gaat vaak niet verder dan financieel abracadabra. De inhoudelijke kant blijft nogal eens buiten schot. Argwanende raadsleden moeten wellicht op zoek naar expertise uit de achterban.

lees meer

Het brandpreventieteam

Vijf jaar Gateway Review

door: Marieke Vos, 31 juli 2014

Pieter Frijns

Het zijn ‘kritische vrienden’, de collegabestuurders die als Gateway Reviewer langsgaan bij een opdrachtgever van een project of programma met een hoog risicoprofiel. Met open vragen en een scherpe blik helpen zij de opdrachtgever om het project waar nodig bij te sturen. Dat blijkt leerzaam, voor alle betrokkenen.

lees meer

Ongevraagd Advies Bureau

door: Marieke Vos, 11 september 2014

Ongevraagd Advies Bureau

De lijst met mensen die de tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer hoorde, is indrukwekkend. Toch meent iBestuur dat daar nog wel een fris geluid aan toegevoegd kan worden. Om een spreekbuis te bieden aan opvallende geluiden in het veld, start iBestuur het Ongevraagd Advies Bureau.

lees meer

Open spending 2.0: civil society zoekt transparante overheid

door: Marielle de Groot, 4 september 2014

Marjan Delzenne, Centrum voor Budget- monitoring en Burgerparticipatie

Marjan Delzenne, Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie

Actieve bewoners uit de Amsterdamse Indische Buurt wilden meer grip op het beleid in hun buurt. Stadsdeel Oost wilde de begroting begrijpelijk maken. Twee sporen kwamen samen. Hoe transparantie over geld samenhangt met mensenrechten, burgerparticipatie en effectiviteit. En wat inzicht in cijfers op straatniveau het stadsdeel zelf oplevert.

lees meer

Spannend, eervol en een uitdaging

Nationaal commissaris moet digitale overheid redden

door: Peter Mom, 26 juni 2014

Bas Eenhoorn

Ineens was-ie er, de Nationaal Commissaris Digitale Overheid. Een afkorting was er ook al en een functionaris eveneens. Bas Eenhoorn wordt in augustus voor vier jaar NCDO. Minister Plasterk meldde het 28 mei aan de Tweede Kamer. Hoe dat zo? En wat gaat hij doen?

lees meer