eerder verschenen nummers

zoeken binnen de website

iBestuur nummer 2

omslag iBestuur 01-2012
Nummer 2 van iBestuur magazine verscheen op 27 april 2012.

Aanbestedingswet: ‘Kabinet kiest de kant van de ondernemer’

door: Fred van der Molen, 12 mei 2012

De nieuwe aanbestedingswet moet het voor ondernemers minder tijdrovend en makkelijker maken mee te dingen naar overheidsopdrachten. Minister Verhagen wil vooral MKB-bedrijven meer kans geven. De overheid moet beter in de gaten houden dat zij geen disproportionele eisen stelt.

lees meer

BAG X GBA = winstpakken

door: Peter Mom, 12 mei 2012

Twee belangrijke basisregistraties, GBA (persoonsgegevens) en BAG (adressen/gebouwen), zijn verbonden. Nu kunnen innovatieve toepassingen worden uitgedacht met gekoppelde persoons-, adres- en gebouwgegevens. Als de kwaliteit van die gegevens dat tenminste toe laat.

lees meer

Brandjes blussen, mensen sussen

door: Chris Verhoef, 12 mei 2012

Problemen met informatiebeveiliging komen zo frequent voor dat je er een weerbericht aan kan wijden.  Sterker, tijdens een uitzending van het weerbericht bij FOX kwam levensgroot een pop-up window in beeld: “You are not protected against new viruses”.

lees meer

Geachte Officier van Justitie,

12 mei 2012

Het valt mij niet licht om mij met deze brief tot u te wenden. Ik heb echter weinig andere keus. Binnen de rechtsorde bewaakt u het doen en laten van burgers en bedrijven. Schendt een van hun de strafwet, dan mag u optreden. Dat geldt ook als de Staat der Nederlanden de fout in gaat.

lees meer

Liever naakt dan namaak

door: Sophie in 't Veld, 12 mei 2012

Met haar reputatie van stoffig ambtelijk overleg en onbegrijpelijke technocratische compromissen brengt Europa zelden massa’s actievoerders op de been. Maar nu heeft een acroniem waarvan de meesten vermoedelijk niet weten waar het voor staat, miljoenen burgers gemobiliseerd. De Anti Counterfeit Trade Agreement, ACTA, lijkt op het eerste gezicht onomstreden. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten tegen de snel groeiende namaakindustrie lijkt een zeer valide doel.

lees meer

Witte vlek

door: Marijke van Hees, 12 mei 2012

Vorig jaar bij het VNG congres waren de messen geslepen. De lokale bestuurders hadden moeite met het tempo waarmee de beoogde decentralisaties worden doorgevoerd. De discussie ging over de omvang van de bezuinigingen en de noodzakelijke frictiebudgetten. Forse taakstellingen bij de decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de Jeugdhulpverlening en de Wet Werken Naar Vermogen doen menig bestuurder de rillingen over de rug lopen.

lees meer

“De Kamer moet ook naar zichzelf kijken”

door: Bas Linders, 12 mei 2012

CDA-Kamerlid Ger Koopmans initieerde het parlementair onderzoek naar ‘ICTproblemen bij de overheid’, maar laat voor de start al weten zelf niet mee te doen. Anderen moeten die klus maar klaren. Wie wat wanneer gaat onderzoeken is nog niet duidelijk. iBestuur zet vast op een rijtje wat al is onderzocht en wat dat heeft opgeleverd.

lees meer